1. František Pelant, 63 let, primátor

 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Děčín je mým rodným městem. Je tak trochu výkladní skříní, protože je prvním větším městem za hranicemi s Německem. Jeho budoucnost a rozvoj je pro mě velmi důležitý. 
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?
Rád bych, aby byla hotová revitalizace veřejných prostor centra města a dálniční přivaděč. Přál bych si více pracovních příležitostí pro naše občany.
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Myslím, že město má potenciál v cestovním ruchu a je třeba ho dobře využít. Negativní je vysoká nezaměstnanost a příliv nepřizpůsobivých občanů. Vypořádat se s touto skutečností bude náročný úkol. 
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas?
Na prvním místě je rodina, čas strávený s vnučkou je pro mě velmi důležitý. Další mojí vášní je tenis, hudba a motorismus. 

2. Pavel Sinko, 71 let, náměstek primátora

 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Do Děčína mne přivezli rodiče jako batole v roce 1945, takže je pro mne v podstatě rodné město. Mám k našemu městu veliký citový vztah a proto s ním intenzivně prožívám rozvoj, ale i jeho problémy. 
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?    
Jako rozvíjející se město s vyřešeným moderním napojením na dálnici D8 a s vodním stupněm, vrátivším intenzivní lodní dopravu na Labe. 
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Pozitivní je neustálý rozvoj města. Negativní je zánik více výrobních podniků ve městě jako byla DESTA, ARMATURKA, ZPA, DIANA a další, a tím i větší nezaměstnanost. V poslední době  je největším problémem příliv sociálně nepřizpůsobivých občanů do našeho města pomocí „rádoby podnikatelů“ s byty, kteří zneužívají státní sociální příspěvky na  bydlení k obohacování na úkor nás všech.     
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas?    
Dlouhá léta jsem se aktivně věnoval sportu, především jako trenér v boxu, cyklotrialu, bikrosu a motocyklovém trialu (i reprezentačně). Dnes především rád sleduji tyto sporty v televizi a doprovázím naše vnučky na závody ve sportovním aerobiku a v ježdění na koních. 

3. MUDr. Anna Briestenská, 67 let, lékařka
 
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Děčín vnímám jako jedno s nejhezčích urbanisticky nejzajímavějších měst v Čechách. Nejenom město, ale také jeho okolí dává zvláštní pocit krásy přírody, která jej obklopuje.
 
2) Jak byste chtěla, aby město vypadalo za 10 let?
Děčín za 10 let si představuji jako město, které bude vyhledávané turisty, město, kam stojí zato se zastavit a prohlídnout si zámek, projít si terasy, odpočinout si na Mariánské louce.
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
V Děčíně hodnotím jako pozitivní, že se podařilo udržet možnost vysokoškolského vzdělávaní a také jeho rozšiřování. Jako negativní vnímám zvýšený počet nepřizpůsobivých občanů v centru jak Děčína, tak i Podmokel, což přináší také větší nepořádek v přilehlých ulicích. 
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Volný čas se snažím využit aktivně, sportuji, v létě jezdím na kole, v zimě jezdím na lyže.

4. MUDr. Ivan Stríbrský, 61 let, lékař
 
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Děčín je pro mne městem, které má překrásnou urbanistiku - údolí, řeka, zeleň, kopce, zámek, vyhlídky a nádherné okolí. 
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?
Ve vztahu k městu co nejšetrněji vyřešená dopravní situace s napojením na dálniční dopravní systém, jezy - umožňující výrazné zlepšení splavnosti řeky Labe, zlepšení pracovních možností pro občany města …
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Pozitiva - možnosti sportovního a kulturního vyžití /jak aktivního tak pasivního/,v poslední době se zlepšující čistota a upravenost města, zlepšující se dopravní infrastruktura /cesty, chodníky, mostky a mosty/. Negativa - nedostatečné logistické napojení města na centra a z toho vycházející snížený zájem investorů o tuto lokalitu, a tím dané snížené pracovní možnosti pro obyvatele města.
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Kdysi hlavně sportem /basketbal, tenis, lyže.../, bohužel po úrazu páteře na lyžích již jen okrajově. O to víc se mohu nyní věnovat pracovním a společenským aktivitám, rodině a přátelům. 

5. Jaroslav Foldyna,54 let, poslanec
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Především domov a místo, ve kterém žiji a potkávám se s lidmi, s kterými se znám a oni znají mě.
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?
Město s nábřežím, na kterém stojí výletní lodě, město plné turistů, které je významnou křižovatkou pro turistický ruch a hospodářství. Město, které je v Evropě pojmem turistického ruchu, kde je pohoda a bezpečí a lidé zde dobře žijí a potkávají se s těmi, co přijíždí obdivovat Děčína a okolí.
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Děčín je svojí polohou a přírodou jedno z nejkrásnějších měst v naší zemi. Negativní - Děčín je na okraji naší země, jako by byl i na okraji zájmu. Naše město zešedivělo a usnulo a my ho probudíme a omladíme.
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Nejraději s dětmi na nábřeží a po parcích a v tělocvičně, ve fitcentru.

6. Mojmír Skala, 59 let, podnikatel
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Je to moje srdeční záležitost.
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?
Město plné života,sportu a kultury plné mladých spokojených a hlavně zaměstnaných lidí.
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Krásná poloha na řece Labi a okolní příroda.
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
S mojí velkou rodinou a prací na zahradě a okolí domu. 

7. MUDr. Ladislav Trněný, 60 let, lékař
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Narodil jsem se tu, pracuji tady a vůbec bych se nezlobil, kdybych tu jednou umřel. Jenom prosím ještě chvíli posečkat. 
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?
Čisté, bezpečné a s co nejméně dluhů.
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Positivní je krása města a okolí, negativní možnost nebo spíše nemožnost sehnat práci pro každého.
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Kolo a fyzická práce na chalupě. 

8. Ing. Dana Jirchářová, MBA, 28 let, asistentka poslance
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Děčín je mým rodným městem a místem, kde jsem vždy chtěla žít. Ačkoli jsem 5 let studovala v Praze, věděla jsem, že se do Děčína vrátím, i když to zde pro mladé lidi po škole není jednoduché.
 
2) Jak byste chtěla, aby město vypadalo za 10 let?
Přála bych si, aby byl Děčín místem pro život člověka v každé životní etapě. Aby zde nalezly svůj prostor malé děti, starším se dostalo kvalitního vzdělání, mladí lidé měli možnost pracovního uplatnění a rozvoje, aby se zde mohli realizovat rodiny s dětmi i senioři.
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Děčín je krásné město s velkým potenciálem díky své krajině a poloze. Potenciál turisticky atraktivního města na hranici se SRN není ale dostatečně využitý a jeho poloha přináší i negativa v podobě problémů s dopravním napojením, na to navazující absenci nových investorů a pracovních míst.  
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Ideálně strávený volný čas je pro mne s rodinou, při sportu, prací na zahradě nebo cestováním.

9. Mgr. Pavel Schwarz, 50 let, středoškolský pedagog
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Město Děčín je pro mě město, kde jsem se narodil a kde žiji dosud. Město s nádhernou polohou u řeky Labe, s unikátním kaňonem řeky, s krásnou okolní přírodou. Město, které svými přírodními předpoklady považuji za jedno z nejhezčích míst v České republice.
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?
Chtěl bych, aby město bylo upravené, čisté, s možností odpočinku a relaxace ve městě. Město přitažlivé pro návštěvníky z tuzemska i ze zahraničí. Město živé, kde se konají různé společenské i kulturní akce. Město, jehož obyvatelé jsou hrdi na to, že žijí právě v Děčíně.
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Líbí se mi, že se město rekonstruuje v některých částech města, že se opravují a budují budovy (školy, sportoviště, Dům seniorů). Rovněž oceňuji vznik Strategického plánu, koncepce cestovního ruchu. Negativně hodnotím nepořádek ve městě, chování některých obyvatel města k cizímu majetku, nedostatek odpočinkových míst ve městě. A někdy i nezájem části obyvatel města o dění a zapojení do aktivit města.
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Volného času mám poměrně málo. Rád si zahraji volejbal, občas i jiný sport, patřím mezi letité fanoušky děčínských basketbalistů. Občas si zajdu i na nějakou kulturní akci, např. divadlo, koncert, vernisáž. Mám rád cestování, turistiku. A doma si rozšiřuji vědomosti četbou odborné literatury z oblasti životního prostředí a cestovního ruchu.

 
10. Václav Němeček, 41 let, strážník MP
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Domov.
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?
Aby zde byl cestovní ruch a dost pracovních míst 
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Město Děčín je velmi krásné město, kromě domů které město prodalo panu Horskému, nikdo už to nedá dohromady. 
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Sport a rodina.

11. PhDr. Jana Skalová, 35 let, ředitelka Centra sociálních služeb
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Děčín je moje rodné město, místo, kde ráda žiji. Je to domov, rodina, pocit jistoty a bezpečí. 
 
2) Jak byste chtěla, aby město vypadalo za 10 let?
Přála bych Děčínu slušné lidi, kteří si svého města skutečně váží a nebojí se pro něj kromě řečí taky něco udělat.  A protože se mě velice dotýká otázka sociálních služeb, pak bych jim přála stále se zvyšující úroveň a jen samé spokojené klienty.
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Jako pozitivní vidím jednoznačně jeho krásnou polohu uprostřed malebné přírody. Negativně pociťuji v poslední době neutěšenou situaci sociálně vyloučených lokalit města. 
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Volný čas věnuji nejraději rodině - svému malému synovi a manželovi. Jinak je mým velkým koníčkem přístrojové potápění, na kterém mě "chytila" práce s těmi nejmladšími zájemci o tento krásný sport. 

12. Ing. Miroslav Klíma, 58 let, pedagog
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Po návratu ze zahraničí, kde jsem pracoval jako manažer ve významné německé firmě, jsem si vybral Děčín jako město, ve kterém bych chtěl žít. Má své hodnoty a je obklopeno překrásnou přírodou.
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?
Stejně i jinak. Stejně proto, aby se už dále nezasahovalo do zděděné architektury, a když už by se stavělo, tak s rozmyslem a vkusem. Jinak - aby už konečně dokončilo propojení s dálnicí D8, dokončila se vodní cesta, spravily silnice a chodníky a hlavně, aby bylo více pracovních příležitostí.
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Pozitivního vidím umístění města na významné cestě z Čech do Německa podél Labe. Negativního – asi skutečnost, co lidská hloupost v průběhu posledních 60-ti let ve městě zlikvidovala. Koupaliště, podniky, pracovní příležitosti, vyžití.
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas?
Jde-li o krátkodobé volno, pak asi jako většina našich obyvatel. Na chalupě či v lese na houbách, nebo na procházkách či se zabývám sportem (kolo, plavání). Pokud jsem doma, pak u dobré knížky, televizoru anebo u počítače. Dlouhodobější volno (dovolená) trávím většinou na cestách za poznáním.

13. Mgr. Vít Horáček, 43 let, ekonomický náměstek

 

1) Co pro Vás znamená Děčín?
Děčín pro mne znamená DOMA.
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?
Aby bylo plné pozitivně naladěných a spokojených lidí.
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Pozitivní: vrací se mu jeho původní krása. Negativní:  horší dopravní napojení zejména silniční a nízké využití Labe jako dopravní tepny.
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Rodina, studium, doprava, sport.
 

14. Ing. Miroslava Vostruhová, 48 let, tajemnice Okresního výkonného výboru
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Děčín je město, kde jsem se narodila. V Děčíně žiji, mám zde rodinu, přátele.
 
2) Jak byste chtěla, aby město vypadalo za 10 let?
Chtěla bych, aby Děčín byl místem, kde si lidé přejí žít, kde najdou práci, uplatnění, kde je podpora podnikání, rozvoj cestovního ruchu, kde je kvalitní zdravotní péče a bezpečno. 
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Město Děčín, které se nachází v údolí řeky Labe a v oblasti chráněných krajinných oblastí nabízí obyvatelům i návštěvníkům krásné prostředí, to je skutečnost, kterou vnímám pozitivně. Jako negativní vidím, že Děčín opouštějí mladí a vzdělaní lidé.
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Nejraději trávím volný čas s rodinou, při sportu a na chalupě.

15. Bc. Jaroslav Horák, 36 let, vedoucí Střediska městských služeb
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Rodné město ve kterém chci žít. 
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?
Přál bych si, aby město Děčín bylo přátelské pro rodiny, aby zde každý našel vše co potřebuje pro spokojený život.  
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Pozitivní: Jsem rád, že se město Děčín postupně mění a modernizuje. Zlepšuje se cestovní ruch, vznikne magisterské studium na ČVUT Děčín. Negativní: Jak jsou lidé lhostejní k pořádku v ulicích. Rodiče nehlídají své děti, které ničí dětská hřiště. Velký problém je vysoká nezaměstnanost. 
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 

 

16. Jiří Barák, 74 let, předseda OSSZ
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Město Děčín je vstupní bránou do České země ze severu, s krásnou přírodou lesů, řeky Labe a pískovcovými skalami v kaňonu řeky. Proto se jmenuje jeho okolí Českosaské Švýcarsko. Je to místo, kde jsem prožil většinu života a hodlám zde i zůstat a neměnil bych.
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?
Představa pro mě splnitelná spočívá v rozvinutém turistickém ruchu, jako bylo zde před válkou a hlavně spokojení a spořádaní lidé, kteří si váží vybudovaných hodnot i na jejich stáří, v obnoveném Domě pro seniory, kde budou mít perfektní domov na stáří včetně obsluhy.
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Pozitiva jsem už napsal o přírodě a Domu pro seniory a jeho generálce po desetiletích. Jsou zde sportoviště s bazény a vůbec se zlepšila v poslední době starost o obnovu města. Negativa jsou hlavně nezaměstnanost, stěhování nepřizpůsobivých z jiných částí země. Ovšem to vyřeší jedině zákony z parlamentu. Dále rozbité komunikace a chodníky.
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Jasně vítězí zahrada a cestování.

17. Ing. Tomáš Kadora, 27 let, dluhový poradce
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Rodné město s unikátní okolní přírodou, kde mám své zázemí. 
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?
Čisté, klidné, bezpečné, s místy pro volný čas, s potenciálem pro drobné podnikatele a mnohými pracovními příležitostmi.
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Jako pozitivní vidím blízkost přírody (lesy, kopce, skály, řeka), naopak negativní vidím v nedostatku pracovních příležitostí a odchodu mladých do jiných velkých měst za prací a rostoucí sociální nepokoje.
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Pracovní vytížení mi moc volného času neposkytuje, denně pomáhám desítkám lidí, když už se ale objeví volný čas, trávím ho s rodinou.

 

18. Mgr. Arnošt Špaček, 44 let, advokát
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Město, kde žiji většinu svého života, kde mám své blízké, přátele a kde chci i nadále žít a zároveň usilovat o zkvalitnění žití pro všechny obyvatele.
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?
Jako prosperující město, z kterého se nebudou jeho obyvatelé stěhovat za prací do jiných měst a naopak, které bude vyhledáváno jinými lidmi pro žití.
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Jako pozitivum na našem městě vidím: 
         a) jeho polohu (řeka, železnice, blízkost státní hranice do SRN), která je předpokladem pro hospodářský rozvoj města
         b) pěkné okolí, umožňující turistické vyžití nejen pro obyvatele Děčína
         c) snahu některých obyvatel na zlepšení života ve městě
 
Jako negativum na našem městě vidím:
a) malou podporu podnikání, mající za následek velkou nezaměstnanost
b) nedostatečné čerpání finančních prostředků z veřejných fondů
c) velkou kriminalitu, zejména majetkové povahy a její nedostatečná potírání
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Volný čas nejraději trávím se svými blízkými, dále sportem (plavání, běh a lyžování) a četbou knih.
 
19. Mgr. Jitka Jetmarová, 47 let, středoškolská pedagožka
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Celý můj život.
 
2) Jak byste chtěla, aby město vypadalo za 10 let?
Jako město,ve kterém lidi žijí rádi.
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
V posledních letech mám pocit, že se tady pořád něco děje, což je velké plus...ale stále je co vylepšovat      
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Na výletech.

20. Libor Maška, 31 let, správce bytů
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Rodné město, ve kterém chci spokojeně žít a vychovávat své děti.
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?
Moderní a bezpečné město, s dostatkem pracovních možností, kulturního vyžití a více možností pro rozvoj děti a zajištění spokojeného stáří pro seniory.
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Klidné a čisté město položené v hezkém prostředí. Nedostatek pracovních míst a nevyhovující podmínky pro sport a vyžití dětí.
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Nejraději trávím čas se svou rodinou a hlavně dcerou. Aktivně sportuji - americký fotbal, atletika, fitness.
 
21. Ing. Lenka Leitnerová, DiS., 29 let, vedoucí projektového oddělení
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
2) Jak byste chtěla, aby město vypadalo za 10 let?
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
22. Šárka Justrová, 46 let, podnikatelka - výtvarnice
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
2) Jak byste chtěla, aby město vypadalo za 10 let?
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
 
23. Pavel Švec, 45 let, obchodní zástupce
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Děčín je místo kde bydlím a rád se zde vracím. Takže je to moje srdeční záležitost.
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?
Chtěl bych, aby město využilo svůj potenciál a začalo se  KONEČNĚ přetransformovávat a využilo svoji polohu na okraji Českosaského Švýcarska.
Takže Marina - přístaviště malých lodí, s tím i napojená infrastruktura - výroba v loděnici. Oživení lodní dopravy. Napojení na turistický ruch turistické stezky s vybavením. Nocležny atd... Úpravy okolních cest. 
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Líbí se mi město mezi skalami s řekou uprostřed vlastně dvěma řekami, které má veliké kouzlo nejen pro mě, ale i pro příchozí z jiných měst - myslím tím turisty, nikoli dávkaře.
Odpoutání se od politiky integrace za pomoci nás všech a z peněz nás všech u osob, u kterých to nejde a nikdy nepůjde. Pleteme si integraci s kumulací . Tihle a následní ničitelé klidu a pořádku ve městě mi SILNĚ vadí.
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Nejraději jsem s rodinou a přáteli. Zní to sice jako klišé, ale rodina je základ státu a čím lépe budou fungovat rodiny, tím lépe potom funguje stát.

24. Ing. Jiří Janda, 40 let, technik v dopravě
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Děčín je město, kde jsem se narodil a vyrostl a které i přes všechny problémy, kterými aktuálně prochází, považuji stále za příjemné místo k žití uprostřed nádherné přírody. 
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let? 
Jako město přitažlivé pro všechny bez rozdílu věku, s revitalizovanými sídlišti bez ubytoven pro nepřizpůsobivé, s kvalitním spojením na okolní svět (dálniční přivaděč na D8, Folknářská spojka, plavební stupeň), odkud nebudou muset lidé natrvalo odcházet kvůli pracovním příležitostem. Jako město, kde se bude více dařit místním podnikatelům, a které bude přitažlivé pro turisty z domova i zahraničí. 
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě? 
Za pozitivní považuji hlavně skutečnost, že lidem v Děčíně není osud města lhostejný a mají snahu se do dění ve městě více zapojovat, začínají si všímat nedostatků a dění kolem sebe. Děčín určitě má potenciál stát se opět městem, odkud lidé nebudou odcházet, ale budou se sem naopak vracet. Za negativní pro město považuji nekvalitní napojení na okolní svět, tím (ale nejen tím) nedostatečné nebo nedostupné pracovní příležitosti, snižování počtu obyvatel a měnící se složení obyvatel včetně vzniku ubytoven pro nepřizpůsobivé. 
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Volný čas rád trávím na výletech, prací kolem bydlení a na zahradě, sbíráním modelů aut. Čas si rád najdu i na setkání s přáteli, kino, občas divadlo.

25. Pavel Werner, 42 let, manažer prodeje
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Není to moje rodné město,ale mám ho rád a jsem tu šťastný. 
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?
Město bez projíždějících kamiónů a plné zaměstnaných a spokojených lidí. 
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Pozitivní pro Děčín je jeho poloha a krásná příroda kolem. Negativ máme v 
Děčíně spoustu a je potřeba je rychle řešit. 
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
Volný čas trávím nejraději s rodinou a přáteli na zahradě našeho domu. 
26. Miroslava Kolínská, 53 let, státní zaměstnanec
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Děčín je pro mne krásné město, které je domovem mé rodiny a mnoha mých přátel. 
 
2) Jak byste chtěla, aby město vypadalo za 10 let?
Aby zde našlo pracovní uplatnění stále více lidí, zvýšila se bezpečnost v ulicích města. Potkávat lidi s úsměvem na tváři.
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Pozitivní - více kulturních, sportovních a společenských akcí. Negativní - nezaměstnanost, nebezpečí v ulicích.
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
S rodinou, na zahrádce, kulturních akcích, sportovními aktivitami. 

27. Miloslav Jirásek, 67 let, důchodce
 
1) Co pro Vás znamená Děčín?
Je to můj domov. Narodil jsem se tady a mám zde mnoho přátel a kamarádů.
 
2) Jak byste chtěl, aby město vypadalo za 10 let?
Chtěl bych, aby město bylo ještě krásnější a aby se nám, Děčíňákům, tady dobře žilo.
 
3) Co pozitivního a naopak negativního vidíte na našem městě?
Pozitivní je, že se město a hlavně zámek opravuje. Negativní a smutnou stránkou je spousta zavřených továren a málo pracovních příležitostí.
 
4) Jak nejraději trávíte svůj volný čas?