Volební program ČSSD v Děčíně
Volby do zastupitelstev obcí 2014
 
V příštím volebním období společně s vámi chceme dokázat:
 
• zkvalitníme dopravu ve městě – budeme i nadále prosazovat realizaci Přeložky silnice I/13 (dálniční přivaděč), rekonstruovat místní 
komunikace, chodníky a mostky
• pro váš větší pocit bezpečí nainstalujeme 26 nových kamer ve všech částech města
• budeme se dále snažit prosazovat konkrétní řešení problémů s nepřizpůsobivými občany
• vybudujeme speciální mateřskou školu
• stále budeme vytvářet podmínky pro důstojné stáří našich seniorů - rekonstrukce domů s pečovatelskou službou a budování bezbariérového 
pohybu po městě 
• podporujeme vznik magisterského studia na ČVUT v Děčíně
• zrekonstruujeme Křížovou ulici
• obnovíme lesopark Bažantnice
• budeme usilovat o udržení životní prostředí a o jeho zkvalitnění včetně správy veřejných prostranství – údržba zeleně, čistoty a pořádku ve 
městě, zavedení podzemních sběrných nádob
• nadále budeme podporovat Nemocnici Děčín v zachování spektra její péče a v získávání nových odborníků 
• i v budoucnu chceme pomáhat sportovním a kulturním organizacím, zachovat národní basketbalovou ligu v Děčíně a stávající úroveň 
hokejové ligy
• vybudujeme halu pro kontaktní sálové sporty v ulici Práce
• budeme spolupracovat s neziskovými organizacemi a podporovat je včetně mateřských center
• opravíme další základní školy včetně bezbariérového přístupu do DDM Děčín
• budeme podporovat technické vzdělávání na základních školách 
• zřídíme nový skatepark
• budeme prohlubovat stávající spolupráci s podnikateli a vytvářet příznivé prostředí pro nové investory
• jednou z priorit bude využití potenciálu řeky Labe pro turistiku, rekreaci, podnikání – prosazování realizace Plavebního stupně Děčín, 
vybudování mariny pro malé rekreační lodě
• budeme pokračovat v tradici pořádání městských slavností v Děčíně
• na Pastýřské stěně a Stoličné hoře (Kvádrberk) chceme vytvořit zónu aktivního odpočinku
• budeme pokračovat ve vylepšování možností využití Vstupenky Děčín v návaznosti na Děčínskou kartu
• za pomocí dotací se budeme snažit získávat více peněz na zkvalitňování života ve městě a zároveň pracovat s vyrovnaným rozpočtem
• budeme otevřeným úřadem