Místní předsednictvo Děčín

Předseda Špaček Arnošt, Mgr. arnost.spacek@socdemdecin.cz
Členové předsednictva
Horák Jaroslav, Bc. jaroslavhorak@email.cz
Jirásek Miloslav
Hejda Jiří
Sinko Pavel