200 dní ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové v úřadu

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) bude v pátek 15. února 2019 přesně 200 dní v čele resortu. Za dobu jejího působení se podařilo prosadit několik zásadních změn, které se pozitivně dotkly občanů České republiky. Do budoucna plánuje MPSV provést revizi sociálních dávek s cílem systém zjednodušit, zpřehlednit a zabránit možnému zneužívání.

„Jako nejvýznamnější úspěch vnímám nárůst minimální mzdy o 1150 Kč. Podařilo se také zvýšit příspěvek na péči ve III. a IV. stupni, zvýšit platy ve veřejné sféře a zrušit takzvanou karenční dobu. Od nového roku došlo k historicky největšímu navýšení důchodů," říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se aktuálně zaměřuje na revizi sociálních dávek. Na nepojistné sociální dávky se v loňském roce vydalo téměř 73 mld. Kč. Více než 90 procent šlo rodinám s dětmi, seniorům a zdravotně postiženým lidem. Podle analýzy MPSV byly nejvyšší náklady na příspěvek na péči (26 mld. Kč), rodičovský příspěvek (25 mld. Kč) a dávky na bydlení (9,6 mld. Kč). „Ministerstvo práce a sociálních věcí chce do systému sociálních dávek vnést více spravedlnosti. Prostor pro změny vidíme především u dávek na bydlení," dodává ministryně.

Východiska pro diskuzi k možným návrhům MPSV na parametrické změny dávek na bydlení:

– zjednodušení systému dávek na bydlení

– aktivizace jako předpoklad výplaty dávek v hmotné nouzi

– dávka pouze do obyvatelných bytů

– dávky jen pro osoby, které fakticky užívají bydlení

– dávky pouze pro nemajetné osoby

– spravedlivější nastavení výše uznatelných nákladů na bydlení

14. února 2019

Všichni v ČSSD vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a

mnoho úspěchů do nového roku 2019!

Okresní konference ČSSD okresu Děčín.


Od roku 1993 jsem tento okres vedl a myslím, že se nemám za co stydět. Ať ve volbách do poslanecké sněmovny, tak především v krajských volbách to byl vždy více jak důstojné. V roce 2008 jsme jako lídr ČSSD krajské volby dokonce vyhrál. Několikrát jsme vyhráli i komunální volby v okresním městě Děčíně. 
Po 25 letech jsem odmítl již dále kandidovat na předsedu okresu, tak na člena do KVV, ale i do ÚVV ČSSD.

PS: rozhodně tímto nechci říci, že končím. Jsem připraven a chci ještě s větší vehemencí hájit zájmy spoluobčanů, svobodu a demokracii, hájit také historické principy na nichž stojí naše civilizace, naše národní zájmy.

Jaroslav Foldyna 

Jan Hamáček - beseda s občany města Děčín

1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí )

 

Téma: Bezpečnost v ČR, Zahraniční politika 

 

vložil: Jaroslav Horák

Volební program ČSSD Děčín

komunální volby 2018

 

BEZPEČNOST

- personálně i materiálně posílíme městskou policii

- rozšíříme družstvo psovodů

- zmodernizujeme stávající kamerový systém

- zajistíme větší bezpečnost škol a jejich okolí

- dokončíme dopravní hřiště na Kamenické ulici

ROZVOJ MĚSTA

- zrealizujeme projekt „Mariánská louka pro všechny“ (vybudujeme multifunkční zařízení pro

rodiny s dětmi)

- vybudujeme relaxační a sportovní zařízení na Pastýřské stěně včetně lanovky

- vytvoříme odpočinkovou zónu, tzv. náplavku na břehu Labe pro možnost relaxace,

opalování a občerstvení, kde nás inspirovala moderní města

- podpoříme realizaci SMART CITY systému ve městě (tzv. chytré město)

- maximálně zjednodušíme povolovací procesy při zřizování předzahrádek restaurací

s dvouletým odkladem zpoplatnění záboru

- zvýšíme počet odpadkových košů a nádob a četnost jejich svozů

- zrušíme poplatkovou povinnost za svoz odpadu u dětí do 18 let

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A VZDĚLÁVÁNÍ

- budeme prosazovat výstavbu nového zařízení pro seniory s lékařskou péčí a pro zdravotně

postižené

- zavedeme službu SENIOR taxi

- zvýšíme počet míst v mateřských školách

- budeme usilovat o zřízení jeslí

- zřídíme stacionář pro postižené děti do 15 let

- zavedeme stipendijní program na podporu vybraných řemesel pro děti občanů našeho města

dle poptávky ve spolupráci s děčínskými podnikateli a zaměstnavateli

ZAMĚSTNANOST

- budeme aktivně vytvářet podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit na území města

- podpoříme začínající drobné podnikatele a poskytneme poradenství k využití vhodných

dotačních programů ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou

- budeme aktivně vyhledávat investory z výrobní sféry a služeb pro podnikání na území města

DOPRAVA

- zachováme bezplatnou MHD pro občany nad 70 let

- zavedeme bezplatné parkování na území města pro osoby starší 70 let a zdravotně tělesně

postižené

- obnovíme obousměrný provoz na Podmokelské ulici

- esteticky upravíme vnitřní prostor kruhových objezdů tak, jak je to v jiných městech

SPORT

- podpoříme rozvoj mládežnických sportů

- vypracujeme nové zásady financování pro sportovní oddíly ze strany města

- zajistíme výstavbu kryté haly pro sálové kontaktní sporty

- zřídíme nová dětská hřiště a další zázemí pro sportovní aktivity veřejnosti a zmodernizujeme

ta stávající

 

Kandidáti za ČSSD Děčín

 

vložil: Jaroslav Horák

Kandidátní listina:

Česká strana sociálně demokratická - Děčín

1

Špaček Arnošt Mgr.

48

ČSSD

advokát

Děčín I-Děčín

2

Němeček Václav

45

ČSSD

strážník MP

Děčín VIII-Dolní Oldřichov

3

Foldyna Jaroslav

58

ČSSD

poslanec PČR

Děčín IV-Podmokly

4

Jirchářová Dana Ing. MBA

32

ČSSD

asistentka poslance

Děčín VI-Letná

5

Šafařík Milan MUDr.

45

BEZPP

lékař

Děčín XXVIII-Folknáře

6

Sinko Pavel

75

ČSSD

OSVČ

Děčín VI-Letná

7

Šikýřová Mestlová Milena Ing.

62

BEZPP

vedoucí oddělení Magistrátu města Děčín

Děčín IV-Podmokly

8

Horák Jaroslav Bc.

40

ČSSD

vedoucí Střediska městských služeb

Děčín IX-Bynov

9

Schwarz Pavel Mgr.

54

ČSSD

středoškolský učitel

Děčín I-Děčín

10

Slavíková Leona

45

BEZPP

zástupkyně ředitele banky

Děčín XXVIII-Folknáře

11

Bokšanová Petra Ing.

33

ČSSD

účetní

Děčín XXXII-Boletice nad Labem

12

Leitnerová Lenka Ing.

33

ČSSD

mateřská dovolená

Děčín XXIV-Krásný Studenec

13

Milák Roman

50

ČSSD

OSVČ

Děčín VI-Letná

14

Jetmarová Jitka Mgr.

52

BEZPP

středoškolská učitelka

Děčín IV-Podmokly

15

Eichler Bohumil

64

ČSSD

OSVČ

Děčín IV-Podmokly

16

Haragal Petr

63

ČSSD

mistr odborného výcviku

Děčín XXXII-Boletice nad Labem

17

Kolínská Miroslava

57

ČSSD

státní zaměstnanec

Děčín II-Nové Město

18

Šeneklová Věra

54

BEZPP

pedagogický pracovník, lektor AJ

Děčín II-Nové Město

19

Kaška Petr Ing. Bc.

42

BEZPP

strážník MP

Děčín II-Nové Město

20

Matys Bohuslav

29

ČSSD

kuchař

Děčín IV-Podmokly

21

Čákora Jan

64

BEZPP

správce Kulturního domu Střelnice

Děčín I-Děčín

22

Jirásek Miloslav

71

ČSSD

důchodce

Děčín I-Děčín

23

Foldynová Klára

31

ČSSD

referent zákaznické podpory

Děčín II-Nové Město

24

Nešněra Jiří

58

ČSSD

strážník MP

Děčín XX-Nová Ves

25

Navrátil Kamil

33

ČSSD

pojišťovací makléř

Děčín IX-Bynov

26

Jirásková Miloslava

69

ČSSD

důchodkyně

Děčín I-Děčín

27

Šimčík Lukáš

25

ČSSD

marketingový manažer

Děčín VII-Chrochvice

 

Jsme tu pro Vás!

Bezpečnost a čisté město i to jsou naše cíle!

vložil: Jaroslav Horák

 

 

Nemáme strach věci měnit!

Bezpečnost a pořádek !

vložil: Jaroslav Horák

 

 

vložil: Jaroslav Horák

vložil: Jaroslav Horák

vložil: Jaroslav Horák

Dne 11.6.2018 se uskutečnila schůze MO ČSSD Děčín.

Program:

Vyloučení p. Trabalky

Schválení lídra a kandidátní listiny na komunální volby podzim 2018

Referendum o vstupu do vlády

vložil: Jaroslav Horák

vložil: Jaroslav Horák

Folknáře 2018

Dostali učitelé dárek ke Dni učitelů (28.3.)?

 

 

Odpověď na tuto otázku ukáží následující dny. Vláda dala na svém jednání dne 27. března 2018 příslib ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy Plagovi na navýšení peněz na spuštění reformy financování regionálního školství. To znamená, že se reforma nebude o rok odkládat, jak předpokládal původní návrh a bude zahájena od 1. 1. 2019. Na jednání byl ministr Plaga ujištěn, že požadovaná částka cca 11 miliard korun bude rozpočtovou prioritou premiéra.

Částka by měla jít na vyrovnání regionálních rozdílů v odměňování učitelů, dále na možnosti dělení výukových hodin.

Tuto dobrou zprávu určitě přivítali školské asociace, členové Odborového svazu pracovníků školství i i samotní pracovníci školství. Dojde tak k nápravě nespravedlivého současného systému financování ve školství.

 

Mgr. Pavel Schwarz

Veselé Velikonoční svátky Vám přeje ČSSD Děčín. 

Komunální volby 2018

 

Služba težce nemocným občanům NEBUDE ZAJIŠTĚNA !!!

 

Vážení přátelé,

pokud máte zájem o vstup do ČSSD v některé z našich místních organizací  - v našem OVV, kontaktujte prosím tajemnici.

Také se těšíme na Vaše názory a připomínky.

 

Ing. Miroslava Vostruhová

tajemnice OVV ČSSD Děčín

Husovo nám. 74/5, Děčín 4, 405 02

Tel: 724340183

e-mail: ovv.decin@cssd.cz

vložil: Jaroslav Horák

 

Členství a přihláška

Podpořte svobodu, solidaritu, spravedlnost a sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Sdílíte sociálně demokratické hodnoty svobody, spravedlnosti a solidarity? Zajímáte se o politiku a veřejný život? Trápí vás současný stav české společnosti? Nesouhlasíte s politikou pravicových vlád? 

Staňte se členy České strany sociálně demokratické. Zapojte se do politického dění a pomozte nám prosazovat sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Proč vstoupit do ČSSD?

  1. ČSSD je nejstarší fungující českou demokratickou politickou stranou. Již více než 135 let se hlásí k hodnotám svobody, spravedlnosti a solidarity. K hlavním historickým výdobytkům sociální demokracie patří například osmihodinový pracovní den, všeobecné volební právo, sociální zabezpečení. 
  2. ČSSD je jedinou sociálně demokratickou stranou v postkomunistické Evropě, která nevznikla transformací z komunistické strany.
  3. Sociální demokraté hájí standardní západoevropský model sociálního státu (chceme kvalitní veřejné služby dostupné pro každého občana) proti pokusům české pravice usilující naopak o jeho demontáž a ohrožující tak demokratický vývoj v naší zemi.
  4. ČSSD je demokratickou politickou stranou otevřenou všem, kteří sdílí sociálně demokratické hodnoty. Nediskriminuje žadatele na základě rasy, pohlaví nebo náboženství. Ve svém vnitřním fungování se opírá o rozvinutý systém vnitrostranické demokracie. Prosazuje rovnost příležitostí a usiluje o větší zastoupení žen ve veřejném životě.
  5. ČSSD nabízí svým členům osobní rozvoj a uplatnění jejich schopností ve veřejném životě. Má propracovaný systém vnitrostranického vzdělávání a aktivně vyhledává nové talenty do veřejných funkcí. Umožňuje členům získávat nové zkušenosti, informace i společenské kontakty. Při výkonu jejich politických funkcí poskytuje svým členům odbornou podporu.
  6. ČSSD není pouze politickou stranou, ale i komunitou lidí sdílejících společné hodnoty. Spolupracuje s odbory, s občanskými iniciativami a hnutími na obranu sociální spravedlnosti a demokracie. Spolupracuje se sítí přidružených organizací (Mladí sociální demokraté, Sociálně demokratické ženy, Masarykova demokratická akademie, Dělnické tělovýchovné jednoty), které umožňují členům i sympatizantům rozvíjet řadu společenských, sportovních nebo odborných aktivit.

https://www.cssd.cz/strana/agenda-a-clenstvi/clenstvi-a-prihlaska/

vložil: Jaroslav Horák