Okresní konference ČSSD okresu Děčín.


Od roku 1993 jsem tento okres vedl a myslím, že se nemám za co stydět. Ať ve volbách do poslanecké sněmovny, tak především v krajských volbách to byl vždy více jak důstojné. V roce 2008 jsme jako lídr ČSSD krajské volby dokonce vyhrál. Několikrát jsme vyhráli i komunální volby v okresním městě Děčíně. 
Po 25 letech jsem odmítl již dále kandidovat na předsedu okresu, tak na člena do KVV, ale i do ÚVV ČSSD.

PS: rozhodně tímto nechci říci, že končím. Jsem připraven a chci ještě s větší vehemencí hájit zájmy spoluobčanů, svobodu a demokracii, hájit také historické principy na nichž stojí naše civilizace, naše národní zájmy.

Jaroslav Foldyna 

Představení kandidátů ČSSD

komunální volby Děčín 2018

 

Mgr. Arnošt Špaček - kandidát č.1. 

Na obrázku může být: 1 osoba, záběr zblízka

věk 48, ČSSD, Děčín I-Děčín, advokát.

Pokud budu zvolen do zastupitelstva města, budu usilovat o to, aby došlo k oživení našeho města, jak v oblasti hospodářské tak i kulturní. Naše strana ve svém volebním programu má konkrétní návrhy, které by k tomuto napomohly. Budu se snažit dělat takovou politiku, která bude prospěšná většině obyvatel našeho města.

V minulosti jsem pracoval 12 let ve státní správě a v současné době působím 14 let v advokacii. V rámci své politické činnosti se budu snažit uplatnit nabyté zkušenosti ku prospěchu našich občanů.

Václav Němeček, kandidát č.2. 

Na obrázku může být: 1 osoba, záběr zblízka

věk 45, ČSSD, Děčín VIII-Dolní Oldřichov, strážník MP

Jaroslav Foldyna - kandidát č.3.

věk 58, Děčín IV-Podmokly, ČSSD, poslanec PČR. 
Mým cílem v zastupitelstvu je prosazovat všechno, co oživí Děčín a přinese mu prosperitu. Co nikdy nebudu dělat je alibismus a neochota se postavit za vlastní rozhodnutí. Budu prosazovat co nejrychlejší výstavbu přeložky silnice I/13, splavnění Labe, všechna opatření, která oživí a zjednoduší podnikání v Děčíně. Jednou z mých zásad zastupitele je a bude to, že není nároku bez povinnosti. Každý ví, co tím myslím.

Ing. Dana Jirchářová MBA - kandidátka č.4.

Na obrázku může být: 1 osoba, směje se, záběr zblízka

věk 32, ČSSD, Děčín VI-Letná, asistentka poslance

Děčín je jedinečné místo. Možná klišé, které před volbami slyšíme často, pro mě je to fakt, se kterým chci pracovat. Přála bych si, abychom potenciál našeho města a jeho krásy dokázali využít a naopak odstranili zdejší problémy a nedostatky, abychom z Děčína udělali město, které je bezpečné pro naše děti, město, kde najdou rodiny zábavu a místa k odpočinku, kde mohou mladí lidé po studiích pracovat, město, které se postará o seniory a bude vyhledávaným turistickým cílem. Chci, aby Děčín byl městem, ve kterém můžeme a chceme žít!"

MUDr. Šafařík Milan - kandidát č.5.

věk 45, Děčín XXVIII-Folknáře, lékař

Jsem pro podporu mládežnického sportu. Děčín, ležící v krásném prostředí pískovcových skal, si také zasloužíBudu se snažit zajistit personální stabilizaci nemocnice pro spokojené pacienty. Pracuji přes 20 let  v nemocnici Děčín na očním oddělení, jako sekundární lékař a zástupce primáře. Děčín, ležící v krásném prostředí pískovcových skal, si také zaslouží zmodernizovat horolezeckou stěnu.

Pavel Sinko - kandidát č.6.

Na obrázku může být: 1 osoba, záběr zblízka

věk 75, Děčín VI-Letná, ČSSD, OSVČ

Členem Zastupitelstva města Děčín jsem od roku 1994 dodnes. Část tohoto dlouhého období jsem pracoval ve vedení města jako radní, místostarosta a naposledy jako náměstek primátora v minulém volebním období. Větší část jsem ale bohužel působil pouze jako opoziční politik a tak jsem z opoziční pozice těžce nesl zánik děčínského koupaliště pod Zámkem způsobený před lety „Volbou pro město“ a tehdejší ODS (jak by se nám např. hodilo v letošním tropickém létě). Dále řízenou likvidaci provozu na Kozí dráze, kde by dnes při přetíženosti Teplické komunikace mohla výborně fungovat vlakotramvajová doprava. Podílel jsem se na přestavbě Masarykova náměstí, stavbě několika obytných domů v Příbramské a Lodní ulici, nové knihovny, dostavby plaveckého areálu na Starém Městě a dalších investicích v našem městě. Jako poslední veliké investiční akce jsem se aktivně zúčastnil na přípravě stavby Vilsnické spojky, která výrazně zlepšila průjezd naším městem (je to i začátek budoucího dálničního přivaděče na D8). V případě volebního úspěchu ČSSD v nastávajících komunálních volbách, bych se rád podílel mimo údržby města na akcích vylepšujících život našich spoluobčanů. Ať už je to výrazné upravení Mariánské louky, výstavby nového domu pro seniory, přestavby objektu v Křešicích pro duševně nemocné pacienty, výstavby sportovní haly pro kontaktní sálové sporty a dalších potřebných zařízení.

Ing. Milena Šikýřová Mestlová - kandidátka č.7. 
Na obrázku může být: 1 osoba, směje se, záběr zblízka

věk 62,Děčín IV-Podmokly
vedoucí oddělení Magistrátu města Děčín

Mám mnohaleté zkušenosti v oblasti výkonu státní správy a samosprávy.

V Děčíně žiji celý svůj život a mám možnost sledovat jeho vývoj.

Pokud budu zvolena, udělám všechno proto, aby se Děčín stal přívětivým místem pro své občany, kterým jsem připravena naslouchat a tlumočit jejich připomínky v orgánech města.
Zároveň je mým zájmem, aby byl Děčín atraktivním místem pro návštěvníky, aby zde pobývali a nejen projížděli.

Bc. Jaroslav Horák - kandidát č.8.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí, brýle, oblek a bradka

věk 40, Děčín IX-Bynov, ČSSD, vedoucí Střediska městských služeb.

Narodil jsem se a bydlím v Děčíně. 
Zde jsem vystudoval Střední zahradnické škole Antonína Emanuela Komerse - obor zahradník. 
Dále jsem vystudoval Západočeskou univerzitu obor tělesná výchova a sport na pedagogické fakultě v Plzni.

Od roku 2012 jsem vedoucím Střediska městských služeb Magistrátu města Děčín. 
V současné době zaměstnáváme 110 lidí, kteří zajišťují čistotu a pořádek ve městě, úklid a údržbu veřejných prostranství (parků, lesoparků) a veřejné zeleně.

V případě zvolení do funkce zastupitele, bych chtěl hájit zájmy všech občanů našeho města.

Chtěl bych podpořit:

- vznik mikrojeslí
- výstavbu sportovní haly a nového domu pro seniory
- zavedení služby Senior taxi a SOS nouzového tlačítka pro seniory
- wi-fi free spoty v centru města, zastávkách MHD
- obnovu lesoparku Bažantnice
- důsledné a správné nastavení smlouvy s technickými službami pro optimální pokrytí potřeb občanů (navýšení počtu popelnic a četnost svozu komunálního odpadu)

Za hlavní cíl následujících let považuji důslednou analýzu a změnu odpadového hospodářství v našem městě, k čemuž nás zavazuje EU. Od roku 2024 bude zakázáno skládkování a hlavní prioritou bude recyklace odpadu.

Mgr. Pavel Schwarz - kandidát č.9.

Na obrázku může být: 1 osoba, oblek

věk 54, Děčín I-Děčín, ČSSD, středoškolský učitel působící na Střední škole řemesel a služeb, Děčín.

Dlouhodobě působí v komisi pro výchovu a vzdělání při Radě města Děčín. V posledních několika letech je předseda Oblastní rady odborového svazu pracovníků školství.

V zastupitelstvu se chce věnovat problematice školství, oblasti životního prostředí a rozvoji cestovního ruchu ve městě.

Leona Slavíková - kandidátka č.10.

Na obrázku může být: 1 osoba

věk 45, Děčín XXVIII-Folknáře - zástupkyně ředitele banky

Je potřeba zajistit, aby si úředníci magistrátu uvědomili, že jsou zaměstnanci nás občanů. Že úředník není nadčlověk a občan města není obtížní hmyz, který pouze otravuje!

Není žádoucí, aby existovali místa ve městě, kam se slušný člověk bojí vstoupit i během dne, na cožpak v noci. Je potřeba v těchto místech několikanásobně zvýšit bezpečnost.

Není možné, aby v Děčíně byla skupina obyvatel, která má pouze výhody a žádné povinnosti. Je potřeba tyto osoby zaměstnat ve středisku městských služeb a v případě jejich pracovní absence či odmítnutí do práce nastoupit, je o všechny jejich výhody nekompromisně připravit!

Ing. Petra Bokšanová, kandidátka č.11. 

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a záběr zblízka

věk 33, ČSSD, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, účetní

Ing. Lenka Leitnerová, kandidátka č.12.

Na obrázku může být: 1 osoba, záběr zblízka

věk 33,.ČSSD,Děčín XXIV - Krásný Studenec, 
mateřská dovolená

Roman Milák - kandidát č.13.

Na obrázku může být: 1 osoba, směje se, záběr zblízka

věk 50., Děčín VI-Letná, ČSSD, OSVČ: Mám tří děti. Do základní školy jsem chodil na Letnou - Na Stráň., poté jsem se absolvoval SOU stavební v Roudnici nad Labem - obor mechanik opravář. 
Chtěl bych motivovat Romy k větší zaměstnanosti v našem městě Děčín a v nejbližším okolí. 
Více se starat o mimoškolní zájmovou činnost všech dětí ne jen Romských.

Mgr. Jitka Jetmarová - kandidátka č.14.

Na obrázku může být: 1 osoba, záběr zblízka

věk 52, Děčín IV-Podmokly, středoškolská učitelka

Ráda bych pomohla při projektech znovuobnovení Kozí dráhy, revitalizaci Mariánské louky a "oživení" centra Podmokel.

Bohumil Eichler QEP - kandidát č.15.

věk 64, Děčín IV-Podmokly, ČSSD,  Fotograf, OSVČ 

10 let člen správní rady Asociace profesionálních fotografů.V r. 2002 jako pátý v republice získává mezinárodní titul QEP.

8 let člen správní rady Ochranné organizace autorské, z toho 3 roky předseda.

15 let ambassador Olympusu

5 let jako jediný fotograf v ČR člen celosvětového společenství Adobe Partner Connection

12 let organizátor workshopů a zahraničních fotografických expedic

Pravidelná lektorská a publikační činnost, člen různých komisí a porot v oboru foto.

Poslední knihy Metro jede do Motola a Moje Vysočina - pohledem Miloše Zemana.

Petr Haragal - kandidát č.16.

Na obrázku může být: 1 osoba, brýle a záběr zblízka

věk 63, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, ČSSD, mistr odborného výcviku.

Kandiduji v podzimních komunálních volbách za ČSSD. Zaměřil bych se hlavně na pokud možno co největší bezpečnost občanů v lokalitách města Děčína, kde je soustředěno z různých příčin větší počet problémových občanů a na daleko větší neustálé udržování čistoty a pořádku v těchto už skoro ze řádné společnosti vyloučených lokalit! 
Dále bych trval na daleko přísnějším vyhodnocování záběrů z kamerových systémů formou občansko - právních trestních postihů,trval bych na větším počtu a na přísnějším postupu MP a asistentů MP při řešení sporů mezi konfliktními obyvateli na veřejnosti. V případě jakéhokoli požadavku od jakékoli státní či jiné veřejné instituce či organizace o umístění imigrantů na území města Děčína,
bych byl nekompromisně proti umisťování!

Miroslava Kolínská, kandidátka č.17. 

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a záběr zblízka

věk 57, ČSSD,Děčín II-Nové Město, 
státní zaměstnanec

Věra Šeneklová - kandidátka č.18. 

věk 54, Děčín II-Nové Město. 
Nezávislá kandidátka, zaměstnána ve školství, lektorka AJ, motorkářka s duší rebela. 
Prioritou je pro mě realizace moderního a kvalitního skateparku, který Děčínu velmi chybí. Nadále se budu zasazovat, s podporou poslance Jaroslava Foldyny, o řešení danění českých - nejen děčínských lodníků, zaměstnaných v NL, kteří platí jako jediní zaměstnanci ve dvou unijních státech.

Ing. Bc. Petr Kaška - kandidát č.19.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí, bradka a záběr zblízka

věk 42, Děčín II-Nové Město, strážník MP strážník Městské policie - psovod.

Chci se podílet se svým kolegou Jiřím Nešněrou jako zastupitel na bezpečnosti ve městě a podpořit Václava Němečka.
Sloužil jsem mnoho let jako příslušník Policie České republiky jak v řadových i vedoucích funkcích.
U Městské policie v Děčíně jsem spoluzakládal družstvo psovodů.
Na základě těchto zkušeností mohu určitě pomoci zvýšit bezpečnost Děčína.
Sloužím denně na ulici - znám Vaše problémy.

Bohuslav Matys - kandidát č.20.

Na obrázku může být: 1 osoba, směje se, záběr zblízka

věk 29, Děčín IV-Podmokly ČSSD, kuchař

Rodilý "Bynovák", organizátor - Bobo běhu, fotbalový rozhodčí, zakladatel futsalového týmu El Clasico Bynov. Pokud se najde volny čas tak i příležitostní účastník běžeckých závodů na Severu Čech.

Členem sociální demokracie jsem deset let.

Podporuji splavnění Labe.
Chtěl bych zvýšit bezpečnost v našem městě.,
Libí se mi také nápad na vytvoření atraktivních břehů Labe pro volnočasové aktivity. 
Navýšení počtu mateřských škol a vzniku jeslí. 
Chtěl bych v Děčíně novou sportovní halu pro futsalisty, florbalisty a házenkáře. 
Ti kteří mne znají, vědí že jsem vždy jednal férově čestně tak jak by se měli chovat všichni sportovci.

Věř, běž, dokážeš i Ty 

Jan Čákora - kandidát č.21.

Na obrázku může být: 1 osoba, bradka a záběr zblízka

věk 64, Děčín I-Děčín, správce kulturního domu Střelnice, předseda základní organizace Českého zahrádkářského svazu Děčín 3, předseda územního sdružení ČZS, člen republikové rady ČZS. Rád by se věnoval problematice životního prostředí, kultury a spolupráci mezi ČZS a městem Děčín.

Miloslav Jirásek, kandidát č.22. 

Na obrázku může být: 1 osoba, pruhy a záběr zblízka

věk 71., ČSSD, Děčín I-Děčín, 
důchodce

Klára Foldynová - kandidátka č.23. 

Na obrázku může být: 1 osoba, směje se, záběr zblízka

věk 31, ČSSD, Děčín II-Nové Město, referent zákaznické podpory

Chtěla bych využít potenciálu našeho rozmanitého města, kde příroda je stejně členitá, jako život v této naší historicky dobývané části české země, kde každá čtvrť, kopeček, skála, lesík, palouk, řeka, potok, most lávka, břeh, vyhlídka, dům, kostel, zámek a zámeček, i ten výtah ve skále má své osobité kouzlo, svůj příběh, své období slávy i zkázy, svůj jedinečný potenciál proměnit se v obrovské množství nejrůznějších zážitku.

A to trvale udržitelným rozvojem cestovního ruchu.
Rozvoj cestovního ruchu je pro naše město významný ekonomický potenciál. Je podmětem pro nové investice, zlepšování infrastruktury a služeb pro obyvatele a návštěvníky. Přináší sebou nové pracovní příležitosti všech kvalifikací a věkových kategorií a tedy zvyšování finančních příjmů obyvatelstva s rostoucí životní úrovní. Pro mladou generaci kvalifikovaná a dobře placená práce a řešení problému s odlivem mladých lidí. 
Jako stěžejní vidím změnu organizační struktury a činnosti odborů a to zřízením nového odboru Komunikace, marketing a cestovní ruch. Cílem je sjednocení činností souvisejících s komunikací, informačními službami, vztahy s veřejností, marketingem města a rozvojem cestovního ruchu do jednoho místa a pod jedno vedení k zefektivnění práce.

Jiří Nešněra - kandidát č.24.

Na obrázku může být: 1 osoba, záběr zblízka

věk 58, Děčín XX-Nová Ves ČSSD, strážník Městské policie Děčín - psovod. 
Chci se podílet spolu se svým kolegou Petrem Kaškou jako zastupitel na rozvoji bezpečnosti ve městě a podpořit Václava Němečka . Jako dlouholetý pracovník v oblasti bezpečnosti a zakládající člen družstva psovodů MP v Děčíně budu mít co říci k bezpečnosti ve městě. Jsem s Vámi na ulici a u Vašich problémů každý den.

Kamil Navrátil, kandidát č.25. 

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí, oblek a záběr zblízka

věk 33, ČSSD,Děčín IX-Bynov
pojišťovací makléř

Miloslava Jirásková, kandidátka č.26. 

Na obrázku může být: 1 osoba, směje se, záběr zblízka

věk 69,ČSSD, Děčín I-Děčín, důchodkyně

Lukáš Šimčík - kandidát č.27.

Na obrázku může být: 1 osoba, směje se, záběr zblízka

věk 25, ČSSD, Děčín VII-Chrochvice, marketingový manažer.

Budoucnost města Děčína je v mladých lidech, proto budu v případě zvolení klást důraz hlavně na sporty. A to na všechny sporty. Je potřeba aby město Děčín pozorovalo současné trendy a členské základny i netradičních sportů, které se velmi rychle rozmáhají jako je například airsoft, paintball, parkour ale i takzvané e-sporty a zajistilo zázemí a podporu i pro kluby a spolky, zabývající se právě těmito aktivitami.

Město Děčín také bohužel zaostává ve své vlastní prezentaci našim potencionálním turistům a investorům. Je proto potřeba vytvořit tým profesionálu, kteří budou dlouhodobě vytvářet koncepci PR města a realizovat ji i za pomocí nejnovějších možností a technologií. Bohužel minulá praxe, kdy toto bylo svěřováno úředníkům města z různých oddělení, se neosvědčila.

Je také nutné rozvinout e-správu města. Aby si mohl občan města spoustu věcí vyřídit z pohodlí domova, bez osobní účasti na magistrátě města. Tím nejen zlehčit práci úředníkům, ale také dát možnost občanovi města ušetřený část strávit například s rodinou.

Co bych také prosazoval je osvobození dětí od poplatků za odpady. Není totiž možné přihlížet tomu, jak někteří rodiče za své děti poplatky neplatí a tyto děti poté do dospělosti vstupují s exekucemi, které sami nemohli ovlivnit.

Jan Hamáček - beseda s občany města Děčín

1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí )

 

Téma: Bezpečnost v ČR, Zahraniční politika 

 

vložil: Jaroslav Horák

Volební program ČSSD Děčín

komunální volby 2018

 

BEZPEČNOST

- personálně i materiálně posílíme městskou policii

- rozšíříme družstvo psovodů

- zmodernizujeme stávající kamerový systém

- zajistíme větší bezpečnost škol a jejich okolí

- dokončíme dopravní hřiště na Kamenické ulici

ROZVOJ MĚSTA

- zrealizujeme projekt „Mariánská louka pro všechny“ (vybudujeme multifunkční zařízení pro

rodiny s dětmi)

- vybudujeme relaxační a sportovní zařízení na Pastýřské stěně včetně lanovky

- vytvoříme odpočinkovou zónu, tzv. náplavku na břehu Labe pro možnost relaxace,

opalování a občerstvení, kde nás inspirovala moderní města

- podpoříme realizaci SMART CITY systému ve městě (tzv. chytré město)

- maximálně zjednodušíme povolovací procesy při zřizování předzahrádek restaurací

s dvouletým odkladem zpoplatnění záboru

- zvýšíme počet odpadkových košů a nádob a četnost jejich svozů

- zrušíme poplatkovou povinnost za svoz odpadu u dětí do 18 let

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A VZDĚLÁVÁNÍ

- budeme prosazovat výstavbu nového zařízení pro seniory s lékařskou péčí a pro zdravotně

postižené

- zavedeme službu SENIOR taxi

- zvýšíme počet míst v mateřských školách

- budeme usilovat o zřízení jeslí

- zřídíme stacionář pro postižené děti do 15 let

- zavedeme stipendijní program na podporu vybraných řemesel pro děti občanů našeho města

dle poptávky ve spolupráci s děčínskými podnikateli a zaměstnavateli

ZAMĚSTNANOST

- budeme aktivně vytvářet podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit na území města

- podpoříme začínající drobné podnikatele a poskytneme poradenství k využití vhodných

dotačních programů ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou

- budeme aktivně vyhledávat investory z výrobní sféry a služeb pro podnikání na území města

DOPRAVA

- zachováme bezplatnou MHD pro občany nad 70 let

- zavedeme bezplatné parkování na území města pro osoby starší 70 let a zdravotně tělesně

postižené

- obnovíme obousměrný provoz na Podmokelské ulici

- esteticky upravíme vnitřní prostor kruhových objezdů tak, jak je to v jiných městech

SPORT

- podpoříme rozvoj mládežnických sportů

- vypracujeme nové zásady financování pro sportovní oddíly ze strany města

- zajistíme výstavbu kryté haly pro sálové kontaktní sporty

- zřídíme nová dětská hřiště a další zázemí pro sportovní aktivity veřejnosti a zmodernizujeme

ta stávající

 

Kandidáti za ČSSD Děčín

 

vložil: Jaroslav Horák

Kandidátní listina:

Česká strana sociálně demokratická - Děčín

1

Špaček Arnošt Mgr.

48

ČSSD

advokát

Děčín I-Děčín

2

Němeček Václav

45

ČSSD

strážník MP

Děčín VIII-Dolní Oldřichov

3

Foldyna Jaroslav

58

ČSSD

poslanec PČR

Děčín IV-Podmokly

4

Jirchářová Dana Ing. MBA

32

ČSSD

asistentka poslance

Děčín VI-Letná

5

Šafařík Milan MUDr.

45

BEZPP

lékař

Děčín XXVIII-Folknáře

6

Sinko Pavel

75

ČSSD

OSVČ

Děčín VI-Letná

7

Šikýřová Mestlová Milena Ing.

62

BEZPP

vedoucí oddělení Magistrátu města Děčín

Děčín IV-Podmokly

8

Horák Jaroslav Bc.

40

ČSSD

vedoucí Střediska městských služeb

Děčín IX-Bynov

9

Schwarz Pavel Mgr.

54

ČSSD

středoškolský učitel

Děčín I-Děčín

10

Slavíková Leona

45

BEZPP

zástupkyně ředitele banky

Děčín XXVIII-Folknáře

11

Bokšanová Petra Ing.

33

ČSSD

účetní

Děčín XXXII-Boletice nad Labem

12

Leitnerová Lenka Ing.

33

ČSSD

mateřská dovolená

Děčín XXIV-Krásný Studenec

13

Milák Roman

50

ČSSD

OSVČ

Děčín VI-Letná

14

Jetmarová Jitka Mgr.

52

BEZPP

středoškolská učitelka

Děčín IV-Podmokly

15

Eichler Bohumil

64

ČSSD

OSVČ

Děčín IV-Podmokly

16

Haragal Petr

63

ČSSD

mistr odborného výcviku

Děčín XXXII-Boletice nad Labem

17

Kolínská Miroslava

57

ČSSD

státní zaměstnanec

Děčín II-Nové Město

18

Šeneklová Věra

54

BEZPP

pedagogický pracovník, lektor AJ

Děčín II-Nové Město

19

Kaška Petr Ing. Bc.

42

BEZPP

strážník MP

Děčín II-Nové Město

20

Matys Bohuslav

29

ČSSD

kuchař

Děčín IV-Podmokly

21

Čákora Jan

64

BEZPP

správce Kulturního domu Střelnice

Děčín I-Děčín

22

Jirásek Miloslav

71

ČSSD

důchodce

Děčín I-Děčín

23

Foldynová Klára

31

ČSSD

referent zákaznické podpory

Děčín II-Nové Město

24

Nešněra Jiří

58

ČSSD

strážník MP

Děčín XX-Nová Ves

25

Navrátil Kamil

33

ČSSD

pojišťovací makléř

Děčín IX-Bynov

26

Jirásková Miloslava

69

ČSSD

důchodkyně

Děčín I-Děčín

27

Šimčík Lukáš

25

ČSSD

marketingový manažer

Děčín VII-Chrochvice

 

Jsme tu pro Vás!

Bezpečnost a čisté město i to jsou naše cíle!

vložil: Jaroslav Horák

 

 

Nemáme strach věci měnit!

Bezpečnost a pořádek !

vložil: Jaroslav Horák

 

 

vložil: Jaroslav Horák

vložil: Jaroslav Horák

vložil: Jaroslav Horák

Dne 11.6.2018 se uskutečnila schůze MO ČSSD Děčín.

Program:

Vyloučení p. Trabalky

Schválení lídra a kandidátní listiny na komunální volby podzim 2018

Referendum o vstupu do vlády

vložil: Jaroslav Horák

vložil: Jaroslav Horák

Folknáře 2018

Dostali učitelé dárek ke Dni učitelů (28.3.)?

 

 

Odpověď na tuto otázku ukáží následující dny. Vláda dala na svém jednání dne 27. března 2018 příslib ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy Plagovi na navýšení peněz na spuštění reformy financování regionálního školství. To znamená, že se reforma nebude o rok odkládat, jak předpokládal původní návrh a bude zahájena od 1. 1. 2019. Na jednání byl ministr Plaga ujištěn, že požadovaná částka cca 11 miliard korun bude rozpočtovou prioritou premiéra.

Částka by měla jít na vyrovnání regionálních rozdílů v odměňování učitelů, dále na možnosti dělení výukových hodin.

Tuto dobrou zprávu určitě přivítali školské asociace, členové Odborového svazu pracovníků školství i i samotní pracovníci školství. Dojde tak k nápravě nespravedlivého současného systému financování ve školství.

 

Mgr. Pavel Schwarz

Veselé Velikonoční svátky Vám přeje ČSSD Děčín. 

Komunální volby 2018

 

Služba težce nemocným občanům NEBUDE ZAJIŠTĚNA !!!

 

 

ČSSD v okr. Děčín - podporovalo kandidáta na prezidenta ing. Miloše Zemama.

Okresní konference v Krásné Lípě

 

 

V neděli dne 28.1.2018 se uskutečnila krajská konference ČSSD v Teplicích. 

Krajská konference podpořila nominaci Jaroslava Foldyna na místopředsedu strany, o kterou se bude ucházet na následujícim sjezdu ČSSD v Hradci Králové. Jako hosté byli přítomni také poslanci Roman Onderka a Milan Chovanec. 

 

Více fotografií naleznete v ve fotogalerii.

Konferecence ČSSD okresu Děčín dne 6.1.2018 Krásná Lípa

ostaní fotografie ve fotogalerii ...

vložil: Jaroslav Horák 

Vážení přátelé,

pokud máte zájem o vstup do ČSSD v některé z našich místních organizací  - v našem OVV, kontaktujte prosím tajemnici.

Také se těšíme na Vaše názory a připomínky.

 

Ing. Miroslava Vostruhová

tajemnice OVV ČSSD Děčín

Husovo nám. 74/5, Děčín 4, 405 02

Tel: 724340183

e-mail: ovv.decin@cssd.cz

vložil: Jaroslav Horák

 

Členství a přihláška

Podpořte svobodu, solidaritu, spravedlnost a sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Sdílíte sociálně demokratické hodnoty svobody, spravedlnosti a solidarity? Zajímáte se o politiku a veřejný život? Trápí vás současný stav české společnosti? Nesouhlasíte s politikou pravicových vlád? 

Staňte se členy České strany sociálně demokratické. Zapojte se do politického dění a pomozte nám prosazovat sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Proč vstoupit do ČSSD?

  1. ČSSD je nejstarší fungující českou demokratickou politickou stranou. Již více než 135 let se hlásí k hodnotám svobody, spravedlnosti a solidarity. K hlavním historickým výdobytkům sociální demokracie patří například osmihodinový pracovní den, všeobecné volební právo, sociální zabezpečení. 
  2. ČSSD je jedinou sociálně demokratickou stranou v postkomunistické Evropě, která nevznikla transformací z komunistické strany.
  3. Sociální demokraté hájí standardní západoevropský model sociálního státu (chceme kvalitní veřejné služby dostupné pro každého občana) proti pokusům české pravice usilující naopak o jeho demontáž a ohrožující tak demokratický vývoj v naší zemi.
  4. ČSSD je demokratickou politickou stranou otevřenou všem, kteří sdílí sociálně demokratické hodnoty. Nediskriminuje žadatele na základě rasy, pohlaví nebo náboženství. Ve svém vnitřním fungování se opírá o rozvinutý systém vnitrostranické demokracie. Prosazuje rovnost příležitostí a usiluje o větší zastoupení žen ve veřejném životě.
  5. ČSSD nabízí svým členům osobní rozvoj a uplatnění jejich schopností ve veřejném životě. Má propracovaný systém vnitrostranického vzdělávání a aktivně vyhledává nové talenty do veřejných funkcí. Umožňuje členům získávat nové zkušenosti, informace i společenské kontakty. Při výkonu jejich politických funkcí poskytuje svým členům odbornou podporu.
  6. ČSSD není pouze politickou stranou, ale i komunitou lidí sdílejících společné hodnoty. Spolupracuje s odbory, s občanskými iniciativami a hnutími na obranu sociální spravedlnosti a demokracie. Spolupracuje se sítí přidružených organizací (Mladí sociální demokraté, Sociálně demokratické ženy, Masarykova demokratická akademie, Dělnické tělovýchovné jednoty), které umožňují členům i sympatizantům rozvíjet řadu společenských, sportovních nebo odborných aktivit.

https://www.cssd.cz/strana/agenda-a-clenstvi/clenstvi-a-prihlaska/

vložil: Jaroslav Horák