Peníze bohatých budeme investovat, ne rozdávat, říká Zdeněk Matouš lídr ČSSD na Ústecku

PhDr. Ing. Matouš Zdeněk, Ph.D. MBA

22. září 2021

iDnes.cz 21. 9. 2021: Sociální demokracii, která před loňskými krajskými volbami přišla o velkou část dlouholetých a výrazných členů, povede do říjnových voleb starosta Krupky Zdeněk Matouš. „Víme, že většina voličů se rozhoduje až v několika dnech před volbami. Neskládáme zbraně,“ komentuje zatím nízké preference.

Před loňskými krajskými volbami došlo v ČSSD k rozkolu. Většina výrazných tváří strany, včetně vás, kandidovala v uskupení Lepší sever, které tvořili komunální politici z různých stran a hnutí. Pražské vedení sociální demokracie vám pozastavilo členství ve straně a nakonec postavilo vlastní kandidátku, která však u voličů propadla. Jak probíhal váš návrat k ČSSD, a navíc hned do čela krajské kandidátky?

Můj návrat do ČSSD byl naprosto přirozený a logický. Je pravda, že jsem kandidoval za Lepší sever, za který kandidovala i řada dalších sociálních demokratů. Naše kandidatura byla schválena předsednictvem ČSSD, a proto i návrat byl naprosto bezproblémový. V minulých parlamentních volbách jsem byl dvojka na kandidátce ČSSD hned za Jaroslavem Foldynou. Po jeho odchodu z ČSSD jsem byl logickou volbou do čela severočeské kandidátky.

Na seznamu kandidátů chybí některá jména, která byla v kraji historicky spjatá s ČSSD. Loni stranu opustil právě i Jaroslav Foldyna, jediný krajský poslanec zvolený za sociální demokracii. Jak těžké bylo poskládat současnou kandidátku?

Kandidátka do letošních parlamentních voleb se skládala v souladu s demokratickými principy ČSSD, vznikala takzvaně „zespoda“ na základě nominací z místních organizací v jednotlivých okresech. Jaroslav Foldyna přestoupil k SPD, které je mu zřejmě bližší při prosazování jeho politických myšlenek.

Volební preference ČSSD se pohybují na historických minimech. Čím chcete zaujmout voliče a na jaké voliče budete hlavně cílit?

Výsledky průzkumů veřejného mínění nás samozřejmě netěší. Je to pro nás nicméně zároveň impulz, abychom o to intenzivněji a trpělivěji vysvětlovali voličům naše úspěchy. Víme, že většina voličů se rozhoduje až v několika dnech před samotnými volbami. I proto, že za sebou máme čtyři roky tvrdé práce, neskládáme zbraně. Naopak, to je to nejvíc, co můžeme voličům nabídnout, jsou to reálné věci, které lidem zlepšují život, jako například opětovné proplácení prvních tří dnů nemoci, program Antivirus, který zaměstnancům zajistil zachování práce, navýšení penzí a podobně. V některých věcech, jako je zlepšení pracovních podmínek a důsledné dodržování zákoníku práce či zlepšení dostupnosti bydlení, chceme pokračovat v dalším volebním období. Chceme také nadále bojovat proti zpoplatnění zdravotnictví či školství, které hrozí v případě vlády pravicových stran.

S jakým volebním programem jdete do říjnových voleb?

Desatero ČSSD zní: Náklady covidové pandemie rozdělíme spravedlivě, zaplatit tentokrát musí především ti, kdo na to mají, miliardáře nevyjímaje. Za stejnou práci stejnou odměnu, platy musí růst. Práce v Česku musí být cesta ke spokojenému životu. Nikdy nedovolíme privatizaci českého zdravotnictví. Spravedlivé důchody pro zodpovědné lidi, to je vaše právo. Vlastní bydlení nesmí být nedosažitelný sen. Vybereme víc peněz od bohatých, budeme je investovat, ne rozdávat. Zvýšíme platy v sociálních službách. Založení rodiny má být radost, ne stres, školství musí být bezplatné. Ochráníme zájmy České republiky i její zdroje.

Pokud ve volbách uspějete, s kým byste byli ochotni vyjednávat o spolupráci a s kým nikoli?

Úspěch sociální demokracie v letošních volbách bude záviset na podpoře voličů a já považuji za předčasné teď deklarovat, s kým bude ČSSD spolupracovat či nikoli.

Do loňského roku jste působil jako náměstek hejtmana. Problémy našeho kraje znáte z první ruky. Na jaká témata byste se chtěl ve sněmovně zaměřit a čím byste chtěl kraji pomoci?

V pozici náměstka hejtmana jsem měl možnost se ještě více seznámit s problémy, se kterými se Ústecký kraj potýká. Ať je to doprava, zdravotnictví, školství, sociální oblasti, bydlení, všude je co zlepšovat. Kraj byl a je surovinovou a energetickou základnou naší republiky a je nejvyšší čas, aby mu to bylo vráceno. Především programy Restart a Uhelné regiony by měly přinést do kraje kýžené miliardy.

O Krupce se kromě zápisu na seznam UNESCO hovoří i v souvislosti s nestandardními prodeji městských pozemků. Nedávno vás a jedenáct zastupitelů policie obvinila za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Hrozí vám až pět let vězení. Jak tuto situaci vnímáte?

Jsem třetí volební období starostou Krupky a kromě zápisu Hornické kulturní krajiny na seznam UNESCO jsou tu i další úspěšné projekty: zrekonstruované školy, školky, komunikace či chodníky. Za mého působení jsme získali z evropských a dotačních peněz více než 450 milionů korun do městských projektů. Je pravda, že mě a dalších 11 zastupitelů Policie ČR obvinila. Já i mí kolegové považujeme toto obvinění za naprosto bezprecedentní, považujeme ho za smyšlené a vážné ohrožení demokracie. Je varující, že zastupitelé mohou být takto dehonestováni. Za sebe mohu říci, že jsem hlasoval se svým nejlepším vědomím a svědomím ve prospěch města, a za to jsem obviňován.

Jste starostou, byl jste náměstkem hejtmana, zároveň jste se na chvíli stal i ředitelem teplického muzea. Teď usilujete o místo poslance. Kam směřujete svoji kariéru a proč?

Jsem starosta, byl jsem náměstkem hejtmana, ředitel teplického muzea. Ve všech pozicích jsem odváděl a odvádím tu nejlepší práci. Nejsem jen politik, ale myslím, že i schopný manažer, za kterým je vidět dobře odvedená práce a skvělý tým spolupracovníků. Pokud bych se stal poslancem, budu dále pokračovat v práci pro Ústecký kraj. Chci být viděn, pracovat s lidmi, ne se jen předvádět na televizních obrazovkách.

Může nás ohrozit energetická chudoba

Kandidát číslo 3.
Vlk Vladimír Ing. energetický analytik

Při schvalování energetického zákona o podporovaných zdrojích v poslanecké sněmovně se mimo jiné rozhořela také diskuse k energetické chudobě.

Mnoho poslanců se domnívá, že se jedná o nadměrné zdražování energie, na které občan nebude moc dosáhnou z důvodu zvýšení prodejní ceny. Jak tomu skutečně je? Podporovatelé obnovitelných zdrojů tvrdí, že energetická chudoba nastane zdražováním ceny emisních povolenek, které budou navyšovat cenu energií a musí být nahrazeny obnovitelnými zdroji energie. Tento názor z odborného hlediska nemůžu sdílet, neboť ve výrobě energie jak elektrické, tak i tepelné je nezbytně nutný energetický mix, aby byla celoročně zajištěna spolehlivá dodávka domácnostem. Svaz moderní energetiky začal operovat se studií zabývající se rozvojem fotovoltaických zdrojů až na pěti násobek současné instalace. Bohužel, v české kotlině jsou podmínky pro smysluplnou výrobu z obnovitelných zdrojů málo výhodné.

Instalace větrných elektráren je omezena ochranou krajiny a odporem krajinných architektů, kteří propagují návrat k přírodě z počátku minulého století. Ve fotovoltaice jsme omezeni slunečním osvitem, který každý rok je omezen vývojem počasí. Z dlouhodobých průměrů vychází, že průměrná roční využitelnost energie slunce na výrobu elektřiny je v rozmezí 900 až 1 150 kWh na metr čtvereční plochy. Na jihu Evropy, ve španělské Andalusii, je využitelnost slunečního záření dvojnásobně vyšší. Co se týká vodních zdrojů, tak s rozvojem vodních elektráren na českých řekách nelze počítat o výkonu nad 5 MW. Když se zamyslíme nad instalací fotovoltaických panelů na střechách rodinných domů s bateriovým systémem, pak si pokládám otázku, kdo si to může dovolit? Při moji praxi energetického specialisty se setkávám s nabídkami na fotovoltaický zdroj o výkonu 5,52 kWp o využitelné kapacitě baterií 7,2 kWh přijde na 369 tis. Kč s DPH. Ministerstvo životního prostředí nabízí dotaci 170 tis. Kč. Naoko to pro budoucího provozovatele vypadá výhodné, ale běžný občan bydlící v bytových domech si to nebude moci dovolit a opět bude platit vyšší poplatky za odebranou elektřinu díky navýšení regulovaných cen na provoz distribuční sítě. Podle současné tarifikace zvýšené nároky na provoz nízkonapěťové sítě budou hradit všichni odběratelé, tak jak je to mu již při podpoře obnovitelných zdrojů. Opět na tom vydělají majetní občané.

Abych se vrátil k tématu energetické chudoby. Energetická chudoba nastává při nedostatku energetických zdrojů, při které se navýší ceny elektrické energie pro konečné spotřebitele. Rovněž při nekontrolovatelné podpoře obnovitelných zdrojů energie se musí zákonitě navýšit konečné ceny veškeré energie. Nevěřím proklamacím, že obnovitelné zdroje zlevní energii. Například provozovatel fotovoltaických zdrojů bude muset v zimním období elektřinu odebírat z distribuční sítě, která díky rychlému odstavení uhelných zdrojů nebude mít dostatečnou kapacitu. V této situaci se začne roztáčet energetický business, který bude mít značný dopad do peněženek běžných občanů. Klasickým případem je obchodování s emisními povolenkami, jejichž cena se odvíjí od množství skleníkových plynů na virtuálním trhu s cílem vyvolat obrovský tlak na zvýšení výrobních nákladů uhelných zdrojů. Tento virtuálně businessový obchod způsobí nerentabilní výrobu elektřiny s důsledkem nuceného odstavení uhelných elektráren s následným snížení výrobní kapacity v České republice. V současné době Česká republika disponuje s kapacitou zdrojů na výrobu elektrické energie ve výši 22,5 GW, z toho 8,8 GW tvoří uhelné zdroje. Odstavení všech uhelných zdrojů do roku 2030, jak prosazují podnikatelé v oblasti obnovitelných zdrojů ruku v ruce s ekologickými iniciativami, dojde k propadu výroby elektřiny o 38 TWh, které v žádném případě nemohou nahradit obnovitelné zdroje. Díky těmto opatřením nastane nedostatek elektřiny a některé regiony se ocitnou v energetické chudobě. Zejména se jedná o Mostecko, Chomutovsko a Sokolovsko.

Závěrem tohoto blogu bych chtěl konstatovat, že mnoho politiků, a i novinářů se mýlí, když hovoří o energetické chudobě v souvislosti z nedostatku finančních prostředků běžných občanů na zaplacení odebrané energie. Energetická chudoba vzniká v první řadě z nedostatku energetických zdrojů na pokrytí potřeby odběratelů s následným navýšením konečných cen, na které sociálně slabí občané nebudou mít peníze. Pokud vláda nevypracuje důkladný strategický plán odstavování uhelných zdrojů s plnohodnotnou náhradou „čistými zdroji“, pak i Česká republika bude čelit hrozbě energetické chudoby.

Lídr Ústeckého kraje Zdeněk Matouš , starosta Krupky setkání s Lubošem Zaorálkem ministrem kultury.

Ústecký kraj

PhDr. Ing. Matouš Zdeněk, Ph.D. MBA

1.  PhDr. Ing. Matouš Zdeněk, Ph.D. MBA

starosta

 • člen ČSSD
 • věk 57 let

Více informací

ČÍSLO TITUL A JMÉNO ČLEN/NEČLEN VĚK POVOLÁNÍ
2. MUDr. Vladimír Emingr člen ČSSD 65 lékař
3. Ing. Vladimír Vlk člen ČSSD 67 energetický analytik
4. Mgr. Bc. Eva Kyjovská člen ČSSD 52 ředitelka MŠ
5. Nikola Valábeková člen ČSSD 37 administrativní pracovnice
6. Zbyněk Svoboda člen ČSSD 55 odborový předák
7. Mgr. Radek Scherfer člen ČSSD 46 stutární zástupce společnosti
8. Bc. Jaroslav Horák člen ČSSD 43 vedoucí střediska mětských služeb Děčín
9. Bc. Karel Rouček člen ČSSD 57 místostarosta města Krupka
10. Ing. Karel Honzl člen ČSSD 65 místostarosta města Podbořany
11. Antonín Meder člen ČSSD 47 správce IT
12. Ing. Karel Strakoš člen ČSSD 81 předseda klubu seniorů Ústeckého kraje ČSSD
13. Ing. Václav Křeček člen ČSSD 75 důchodce
14. Jan Zámostný člen ČSSD 43 OSVČ
15. Martin Šanda člen ČSSD 46 vedoucí dopravy, zastupitel Česká Kamenice
16. Mgr. Tomáš Ryšánek člen ČSSD 57 starosta města Štětí
17. Bc. Pavel Csonka člen ČSSD 56 zastupitel města Louny
18. Ing. Marek Hudský člen ČSSD 46 odborový předák
19. Ing. Roman Kliský člen ČSSD 28 finační ředitel
20. Lukáš Sismilich člen ČSSD 34 obchodní zástupce
21. Bc. Marcel Běhounek člen ČSSD 46 OSVČ
22. Ing. Čestmír Spousta člen ČSSD 39 OSVČ
23. Mgr. Marek Drtil člen ČSSD 29 středoškolský učitel, zastupitel města Horní Jiřetín
24. Mgr. Petr Kollár člen ČSSD 50 zástupce ředitele školy
25. Ing. Lenka Pasečiaková člen ČSSD 53 ekonomka
26. Bc. Petr Troníček člen ČSSD 27 tajemník ČSSD

10 věcí, které zavinila
ČSSD...

 • Rodičovskou navýšili o 80 tisíc Kč na 300 tisíc korun.
 • Od roku 2014 zvýšili důchody v průměru o 5 000 Kč.
 • Zajistili peníze rodičům, kterým jejich partner neplatí výživné na děti.
 • Nemocenská se znovu vyplácí od prvního dne.
 • Platy učitelů zvedli o 12 654 korun. Průměrný plat učitele je 44 200 Kč.
 • V covidové krizi zachránili více než jeden milion pracovních míst.
 • Vrací české krajině život: 750 nových rybníků a 200 milionů stromků.
 • Posunuli Česko mezi 10 nejbezpečnějších zemí světa.
 • Zastavili vlnu uprchlíků mířících do ČR.
 • Zakázali prodej šizených potravin v obchodech.

heart 1. máj heart

Vzhledem pandemickým opatředním, jsme v letošním roce nemohli pořádat na Smetanově nábřeží oslavu 1. máje.
Zdraví občanů je pro nás absolutní prioritou.
Oslavou prvního máje jsme vždy uctívali nejen mezinárodní svátek práce, ale i máj - květen - měsíc lásky.
Nezapoměnte políbít své milé.

heart První máj - lásky čas heart

Veselé Velikonoce Vám přeje ČSSD Děčín.

Volební program ČSSD Děčín

komunální volby 2018

 

BEZPEČNOST

- personálně i materiálně posílíme městskou policii

- rozšíříme družstvo psovodů

- zmodernizujeme stávající kamerový systém

- zajistíme větší bezpečnost škol a jejich okolí

- dokončíme dopravní hřiště na Kamenické ulici

ROZVOJ MĚSTA

- zrealizujeme projekt „Mariánská louka pro všechny“ (vybudujeme multifunkční zařízení pro

rodiny s dětmi)

- vybudujeme relaxační a sportovní zařízení na Pastýřské stěně včetně lanovky

- vytvoříme odpočinkovou zónu, tzv. náplavku na břehu Labe pro možnost relaxace,

opalování a občerstvení, kde nás inspirovala moderní města

- podpoříme realizaci SMART CITY systému ve městě (tzv. chytré město)

- maximálně zjednodušíme povolovací procesy při zřizování předzahrádek restaurací

s dvouletým odkladem zpoplatnění záboru

- zvýšíme počet odpadkových košů a nádob a četnost jejich svozů

- zrušíme poplatkovou povinnost za svoz odpadu u dětí do 18 let

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A VZDĚLÁVÁNÍ

- budeme prosazovat výstavbu nového zařízení pro seniory s lékařskou péčí a pro zdravotně

postižené

- zavedeme službu SENIOR taxi

- zvýšíme počet míst v mateřských školách

- budeme usilovat o zřízení jeslí

- zřídíme stacionář pro postižené děti do 15 let

- zavedeme stipendijní program na podporu vybraných řemesel pro děti občanů našeho města

dle poptávky ve spolupráci s děčínskými podnikateli a zaměstnavateli

ZAMĚSTNANOST

- budeme aktivně vytvářet podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit na území města

- podpoříme začínající drobné podnikatele a poskytneme poradenství k využití vhodných

dotačních programů ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou

- budeme aktivně vyhledávat investory z výrobní sféry a služeb pro podnikání na území města

DOPRAVA

- zachováme bezplatnou MHD pro občany nad 70 let

- zavedeme bezplatné parkování na území města pro osoby starší 70 let a zdravotně tělesně

postižené

- obnovíme obousměrný provoz na Podmokelské ulici

- esteticky upravíme vnitřní prostor kruhových objezdů tak, jak je to v jiných městech

SPORT

- podpoříme rozvoj mládežnických sportů

- vypracujeme nové zásady financování pro sportovní oddíly ze strany města

- zajistíme výstavbu kryté haly pro sálové kontaktní sporty

- zřídíme nová dětská hřiště a další zázemí pro sportovní aktivity veřejnosti a zmodernizujeme

ta stávající

 

Kandidáti za ČSSD Děčín

 

vložil: Jaroslav Horák