Přijďte podpořit hasiče za jejich úsilí. heart

Přidáváme QR kód a účet obce Hřenska pro pomoc hasičům - 43-8645470217/0100  v.s. 5269

Představujeme Vám volební program sociální demokracie pro komunální volby 2022 v Děčíně.

Děkujeme za přízeň, sdílení a podporu. Volba celé kandidátky nám dává naději na 5 % výsledek.

Děkuji Bc. Jaroslav Horák - předseda MO ČSSD Děčín.

Musíme urychleně řešit problematiku odpadového hospodářství města Děčína, v rámci připravované změny legislativy MŽP

• Zrušíme poplatek za svoz odpadu u dětí do 3 let

• Zvýšíme počet nádob na tříděný a komunální odpad

• Zkvalitníme služby svozu komunálního odpadu

Pro rozvoj města je potřeba u důležitých rozhodnutí většinová shoda zastupitelů města

Podpoříme rozpočet bez dalšího zadlužování města

• Budeme respektovat názory opozice

(našim zájmem je důsledná kontrola, konstruktivní kritika a zajištění prvků demokracie).

Zvýšíme dotace a podporu města na kulturní, sportovní a společenské akce

• Prioritou je výstavba kryté haly pro sálové sporty

• Sportovním spolkům navýšíme finanční příspěvek pro přímou podporu sportu a stabilizaci provozních nákladů

• Budeme podporovat zřizování osadních výborů a jiných občanských sdružení i v okrajových částech města

• Budeme pokračovat v revitalizaci areálu letního kina Bažantnice

Musíme podporovat zlepšení dostupnosti zdravotní péče občanů

• Např. vznik nových stomatologických ordinací přímou finanční podporou lékařů v prostorách města

Sjednotíme mobiliář města

• Lavičky, zastávky MHD, osvětlení atd.

V oblasti investic zrealizujeme stavební úpravy levobřežního nábřeží Labe
(tzv. náplavky) na klidovou a odpočinkovou zónu v úseku mezi bývalou restaurací U přístavu a Tyršovým mostem

Chceme se věnovat aktivní podpoře výstavby jezu v Děčíně s cílem splavnění Labe

Zachováme bezplatnou MHD pro občany nad 70 let a pro držitele zlaté medaile Dr. Janského

Zvýšíme odměny za pomoc dobrovolných hasičů při mimořádných událostech

Budeme více spolupracovat se všemi organizacemi zřízenými městem a s odborovou organizací města

Budeme podporovat zájmové činnosti zahrádkářů a rozšíříme zahradní kolonie

# Spolu jsme silnější

# FB ČSSD Děčín

# Komunální volby 2022

ROZLOUČENÍ S OSOBNOSTÍ NAŠEHO MĚSTA

V pátek prvního července jsme se společně s předsedou ČSSD v Děčíně Bc. Jaroslavem Horákem zúčastnili rozloučení s bývalým primátorem a předsedou ČSSD v Děčíně panem Františkem Pelantem, plukovníkem v.v. Policie ČR. Zemřel ve čtvrtek 23. června ve věku nedožitých 72 roků po trápení s covidem.

Na smutečním obřadu na děčínských Škrabkách se sešlo tolik smutečních hostů, že se všichni ani nevešli do obřadní síně. Důstojně se přišli s tímto velice známým děčínským občanem rozloučit mimo rodiny a přátel, zástupci krajského ředitelství Policie ČR, kde pracoval během úspěšné policejní kariéry jako ředitel kriminální služby v Ústí n.L. a nakonec jako ředitel okresního ředitelství v Děčíně. Čestná stráž a slavnostní salva od příslušníků policie doprovodili Františka Pelanta na jeho poslední cestě. Dále jej m.j. vyprovodili zástupci děčínského Magistrátu (kde pracoval čtyři roky jako primátor), působil i čtyři roky jako radní ve vedení Ústeckého kraje a v dozorčí radě Krajské zdravotní a.s.

Jeho úspěšné řízení našeho města začalo na konci roku 2010, kdy přebíral po komunálních volbách město s účetním schodkem více jak 194 mil. Kč, z důvodu přijatého dlouhodobého úvěru předchozím zastupitelstvem na realizaci akcí „Integrovaného plánu rozvoje města“ a na účtech města na konci tohoto roku zůstalo pouhých devatenáct milionů korun. Přitom se během volebního období v letech 2010 – 2014 mimo splácení výše uvedeného dluhu musel ustát i dopad celosvětové finanční krize – vysokého výpadku daňových příjmů. Pod jeho vedením město zvládlo i povodeň v r. 2013 a rovněž pozastavení vyplácení dotací v rámci ROP Severozápad. Přes tyto problémy a dále finančně velice náročnou investiční činnost města (např. stavba hloubkového nerezového bazénu na Starém Městě, přestavba Domova seniorů na Kamenické ulici, výstavba nové knihovny v Děčíně I., výrazná rekonstrukce děčínského Zámku, atd.), jsme předávali na konci roku 2014 nové koalici v čele s ANO finanční prostředky ve výši více jak 200 milionů korun.

Tolik pouze ve stručnosti zásluhy Františka Pelanta na rozvoji našeho města. Na výbornou spolupráci s ním se nedá zapomenout.

Pavel Sinko

místopředseda ČSSD v Děčíně

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 23.6.2022 zemřel bývalý primátor města Děčín, člen sociální demokracie, přítel František Pelant. Bylo mu 71 let. Primátorem města byl v letech 2010 až 2014.

Sociální demokracie Děčín vyjadřuje rodině a blízkým upřímnou soustrast.

Budeš nám chybět Franto.  

UCTĚNÍ   PAMÁTKY ČLENA  SOCIÁLNÍ  DEMOKRACIE

V pondělí 9. května v 11.00 hodin se uskutečnila v Děčíně u objektu v ulici Čsl. legií 876/18 (pod pamětní deskou) vzpomínková akce na Františka Sukdola zakládajícího člena Sociální demokracie v Děčíně v roce 1945. Tehdy obnovilo činnost této organizace několik děčínských občanů a František Sukdol se stal místopředsedou strany. Do Děčína byl převelen jako praporčík SNB a přímý účastník Pražského  povstání, kde se m.j. výrazně zúčastnil bojů o záchranu Československého rádia na Vinohradské třídě.  Za tuto činnost obdržel pamětní odznak „Bojovník rozhlasu“ a osvědčení „Vlast děkuje a nezapomíná“.  Do Děčína nastoupil jako velitel stanice Sboru národní bezpečnosti v Chrochvicích a následně po povýšení  na vrchního strážmistra, jako velitel stanice v Podmoklech.

V poválečné době se aktivně zapojil i do společenského života a v roce 1946 byl zvolen poslancem tehdejšího národního výboru a členem rady města. Velice aktivně pracoval na výstavbě koupaliště pod zámkem. V roce 1948 ale nesouhlasil se sloučením sociální demokracie a komunistické strany a to se následně projevilo v problémech při jeho pracovní činnosti. Na konci tohoto roku byl tehdejším ministrem vnitra převeden do trvalé výslužby a tak začaly přechodné existenční problémy jeho rodiny.

Spolubojovníci z barikád na něj ale nezapomněli a tak se každý rok 5. května vždy zúčastňoval setkání bojovníků o pražský rozhlas až do roku 1972 – dokud mu to umožňoval zdravotní stav.

Při vzpomínkové akci na tohoto význačného děčínského občana byly předsedou ČSSD v Děčíně Bc. Jaroslavem Horákem vzpomenuty jeho zásluhy o stát a naše město a místopředseda Pavel Sinko přednesl děkovný dopis zaslaný Františku Sukdolovi v roce 1973 představitelem bojovníků o Čs. rozhlas majorem Antonínem Rakoušem.

                                                                                                                                                                                                            P.S.                 

                             

               # Spolu jsme silnější.

               # ČSSD Děčín

               # Komunální volby 2022

Komunální volby 23. a 24. září 2022:

Nevzdáme to! Stojí to za to.

Pouze hlas pro ČSSD nám dá naději hájit zájmy občanů Děčína a ČR.

Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5% hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát, který, jakožto jednotlivec, obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potřebných 5% hlasů. Čím více hlasů celá strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá. Děkujeme.

# Spolu jsme silnější.

ČSSD Děčín

# Komunální volby 2022

Ekonom Lukáš Kovanda a sociolog Petr Hampl: Nejchudší už nemají na čem šetřit. Je před námi masivní nárůst bezdomovectví

Jakub Poláček / CNC / Profimedia

Lukáš Kovanda

Energetická krize, příliv uprchlíků před válkou, inflace a další vlivy jsou tím, co čím dál více posílá ceny různých komodit směrem nahoru. Nemluvě o válce. Řada lidí dopady zmíněného začíná silně pociťovat. Podle ekonoma Lukáše Kovandy (41) to nejvíce odnesou lidé, kteří už teď jedou lidově řečeno »nadoraz«. Podle sociologa Petra Hampla se z řady lidí stanou bezdomovci, oba to uvedli pro ŽivotvČesku.cz ohledně toho, jaký rok čeká Čechy v rámci životní úrovně.

"Dotkne se to i těch, které zasáhla pandemie, například podnikatelé v gastronomii," zdůraznil pro ŽivotvČesku.cz Lukáš Kovanda s tím, že letos se pandemická inflace potká s válečnou a hrozí pokles reálných mezd o 8 procent. Jde podle něj o nejvyšší inflaci od roku 1993 a nejohroženější skupinu tvoří senioři, matky samoživitelky, lidé dlouhodobě nezaměstnaní a nemocní. Další skupinou, která zdražování pocítí, jsou lidé s podprůměrnými mzdami. Ti podle Kovandy nemají už na čem šetřit.

"Středně až vysoko příjmové skupiny mohou ušetřit například na lepším tarifu za telefon, internet, udělat si zkrátka pořádnou inventuru, sledovat výhodnější nabídky na trhu. Dále nepřetápět, jeden stupně dolů vám ušetří tisíce za rok," vyjmenoval pro ŽivotvČesku.cz ekonom s tím, že nejchudší skupiny své příjmy utrácejí zejména za jídlo a bydlení, na víc jim nezbyde.

Podle redakcí osloveného sociologa Petra Hampla téměř pro milion lidí v České republice aktuální události budou mít zničující dopady. "V každém případě je před námi masivní nárůst bezdomovectví, i proto, že některé ubytovny už začaly vyhazovat klienty, aby uvolnily místo pro uprchlíky. Lidé, kteří rychle upadnou do bídy, budou dále bombardováni reklamami a na každém kroku uslyší, co si ještě mají koupit a co si mají pořídit. Budou vnímat, že pokud si ty věci nemůžou dovolit, jsou méněcenní. Manželky budou naštvané na své muže, že nedokážou přinést víc peněz a děti budou častěji pohrdat svými rodiči, že jsou chudí," vysvětlil pro ŽivotvČesku.cz Petr Hampl dopady současné krize.

Podobně vidí situaci i ekonom Dominik Stroukal, který je přesvědčen, že na inflaci vydělávají bohatí lidé, protože jim nafukuje hodnotu investic, a na vyšší ceny jsou tak připraveni.

"A aby to nebylo málo, existuje ještě problém tzv. vnímané inflace, když bohatší domácnosti často ani neví, kolik co stojí, zatímco ty chudší musí otáčet každou položku a zdražování je bolí, protože ho musí vnímat. Říkat bez znalosti konkrétní situace, ať lidi méně topí nebo nekouří, mi přijde povýšené. Nejchudší domácnosti často nemají kde šetřit," dodal ekonom pro ŽivotvČesku.cz.

VÍTĚZSTVÍ  KOZÍ  DRÁHY

Na podzim loňského roku jsme oslavili v Telnici společně se Správou železnic, vedením Ústeckého kraje a i veřejností stopadesáté výročí vzniku Kozí dráhy. A  letos na jaře bude na ní   konečně po letech obnoven železniční provoz. Tento výsledek nastal po mnohaletém úsilí několika zasvěcených lidí a samozřejmě i vedení obcí přilehlých k této dráze. Intenzivní snaha o obnovu provozu začala po nějakém čase po provedení výluky tratě Správou železnic (dříve SŽDC) v roce 2015. Na předchozí ukončení pravidelného provozu v r. 2007 mělo největší „zásluhu“ tehdejší vedení našeho města a i Ústeckého kraje. Bylo to z důvodu jejich záměru vybudovat místo Kozí dráhy dálniční přivaděč na dálnici D8, který by ale vedl za podmokelskou poštou a vedle terminálu Dopravního podniku - přímo středem našeho města! A tak se tehdy dělalo vše proto, aby např. spoje na Kozí dráze nenavazovaly na provoz na hlavním železničním koridoru v Děčíně. Tento podivný záměr ale neschválilo Ministerstvo životního prostředí. Ale díky ukončení pravidelného provozu  a i následné výluce v r. 2015 kvůli spadanému kamení ( které bylo ale brzy odstraněno), začala Kozí dráha chátrat a  stala se v Děčíně ale i mimo naše město cílem nájezdu vandalů.

Samozřejmě tento stav chátrající tratě vadil nejvíce obcím přilehlým k této dráze. A  tudíž jsem  na jejich žádost v roce 2012 svolal  do Děčína (jako tehdejší náměstek děčínského primátora Františka Pelanta) starosty těchto obcí a společně jsme se při jednání usnesli, že budeme  usilovat o obnovení provozu. Vzniklo tehdy stále platné memorandum podepsané starosty (včetně primátora Děčína) po projednání na Zastupitelstvech obcí, na podporu jednání o Kozí dráze se Správou dráhy a Ministerstvem dopravy. 

Nastalo nekonečné množství jednání o tomto problému, které jsme uskutečnili včetně jednání s tehdejším ministrem dopravy ČR Ing. Ťokem, se kterým jsme jednali společně s minulým starostou Telnice Jaroslavem Doubravou (v současné době senátorem) a docentem Martinem Leso z ČVUT, Fakulty dopravní v Praze. Pokračovali jsme i nadále za pomoci většiny starostů obcí a hlavně také režisérky Andrey Primusové, která dokonce natočila o Kozí dráze film s názvem „Záhada lokálek“, kde popisovala neutěšený stav i na  několika dalších regionálních tratích. Na obnovení provozu na Kozí dráze výrazně pracoval nový náměstek hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Jiří Řehák.

Po mnoha jednáních, která proběhla i v Senátu ČR se podařilo, že se zcela vážně  na Správě železnic a Ministerstvu dopravy začalo jednat o obnovení provozu. Pomohla tomu  petice několika obcí adresovaná na Ministerstvo dopravy a i důležité jednání v Proboštově  v červnu loňského roku za účasti drážních specialistů, zástupců obcí a veřejnosti. Téměř všichni vystupující na tomto setkání byli pro obnovení provozu, až na zástupce města Děčín – náměstka primátora pro dopravu Ing. Jiřího Astera a náměstka pro školství a kulturu Mgr. Martina Pošty, kteří jako jediní z diskutujících při svých vystoupeních neobdrželi od přítomných souhlasný potlesk.

Vše tudíž po těchto jednáních vypadalo nadějně a dokonce Centrální komise Ministerstva dopravy měla jednat o přidělení padesáti milionů na první etapu rekonstrukce na trase z Děčína do Telnice. Protože toto zjistil náměstek Ing.Aster (největší odpůrce provozu na Kozí dráze), ověřil si termín jednání v Praze a aby zabránil přidělení těchto financí, nechal  schválit 15. dubna loňského roku těsnou většinou děčínského Zastupitelstva stanovisko vedení města, že město chce místo dráhy cyklostezku!

Zastupitelé mylně informováni od Ing. Astera ani nevěděli, že existuje nějaké memorandum na obnovu drážního provozu, podepsané i za  Děčín bývalým primátorem Františkem Pelantem. Ing. Aster si nechal vyhotovit toto zvláštní usnesení Zastupitelstva a jako největší zastánce likvidace Kozí dráhy jej ihned dopravil na Ministerstvo dopravy. Následně na základě tohoto sdělení,  Centrální komise žádost o přidělení financí odložila ( ještě že žádost ihned nezamítla), neboť po dalších provedených jednáních, byla tato žádost konečně schválena. A tak mohla být Správou železnic provedena příprava rekonstrukce dráhy, včetně výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, ve kterém zvítězila firma VIAMONT SERVIS a.s. s navrhovanou cenou 37 milionů korun. Rekonstrukce části  trasy Kozí dráhy  Děčín-Telnice je tak již touto firmou řádně provedena.

Na konci letošního března (předběžně v sobotu 26.3.) se plánuje začátek obnovení provozu na Kozí dráze – zatím v turistickém provedení o víkendech, svátcích a prázdninách, kdy je vedením Ústeckého kraje nasmlouvána na tuto činnost dopravní firma KŽC DOPRAVA s.r.o.. Ve svých soupravách by firma měla mít pro případné zájemce z řad cyklistů i prostor pro přepravu kol. Aby mělo obnovení provozu kompletně smysl, je ale zapotřebí provést rekonstrukci tratě i v části z Telnice do Oldřichova u Duchcova. A tudíž nás zainteresované a  především vedení  Ústeckého kraje v čele s náměstkem Mgr. Jiřím Řehákem, čeká další řada jednání pro zajištění financí na tuto druhou etapu. Vždyť zprovoznění Kozí dráhy bylo přislíbeno všem obcím na této trati - včetně např. Krupky, kde je připravena pro turisty i lanová dráha na Komáří vížku.

                                                                             Pavel  Sinko

                                                                   

                                                                     

                                                       

100 dní v Lidovém domě: Šmarda chystá revoluci v ČSSD

Foto: ČSSD

Michal Šmarda je ve vedení ČSSD 100 dní.

Sociální demokracie je nad propastí a bojuje o přežití. Podle nového předsedy Michala Šmardy je nezbytné se zbavit dluhů, aby strana vůbec mohla vykonávat politickou činnost. Musí prodávat majetek a škrtat zaměstnance.

Šéf ČSSD Michal Šmarda je po 100 dnech v Lidovém domě na prahu velkého škrtání – zadlužená strana si může nechat jen zlomek zaměstnanců, bude se prodávat majetek.

„Je to brutální. Ale dluh z minulosti nám znemožňuje jakoukoliv politickou činnost. Prostředky mít nebudeme, dokud neuklidíme bordel ve straně,“ říká šéf ČSSD.

Šmarda se nevzdává myšlenky, se kterou neuspěl před posledními sněmovními volbami, kdy sociální demokracie pohořela – spojit se s dalšími levicovými stranami. A také zástupci odborů. „Za tři roky bych byl rád, aby sociální demokracie byla silou, kolem které se vytvoří levicový proud, který bude kandidovat společně do parlamentních voleb,“ dodává v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Sedíme teď v legendární kanceláři Miloše Zemana?

Miloš Zeman seděl vedle a tady byl jeho sekretariát. Takže já sedím v křesle sekretářky Miloše Zemana. Vedle to na mne bylo moc velké. Já se necítím v honosných kancelářích úplně dobře.

Jak často jste si od prosince řekl, že jste to měl nechat Janě Maláčové?

Ani jednou, mě to baví. Mám vizi a mám tu práci rád. Pravda je, že je toho mnohem víc, než jsem čekal. I ty problémy, jaké sociální demokracie má, jsou hlubší. A řešení jsou náročnější.

Co jste zjistil za sto dní v Lidovém domě?

Zjistil jsem, že bude mnohem těžší dát dohromady ekonomiku strany. Dluh z minulosti nám znemožňuje jakoukoliv politickou činnost. Dokud ty peníze nevrátíme, tak jen úroky, které platíme, jsou tak velké, že jsou sociální demokracii schopny udusit. Budu navrhovat, abychom to vyřešili rychle i za cenu prodeje některých nemovitostí sociální demokracie.

Kolik momentálně ČSSD dluží?

Společnosti Cíl, což je naše dceřiná společnost, někde mírně pod 150 milionů korun a u Fiobanky je to mírně přes 200 milionů korun. (pozn. red. – Širší vedení ČSSD v pátek schválilo přípravu prodeje Lannova paláce.)

Již dříve jste mluvil o tom, že je potřeba zeštíhlit aparát. Co si pod tím mám představit?

Sociální demokracie přestane fungovat jako konfederace 14 krajů a vzniknou čtyři nadregionální týmy. Máme méně peněz, tak zaplatíme méně lidí. Redukujeme počet zaměstnanců z 60 na 18, což je brutální. Ale nedá se nic dělat, utráceli jsme moc.

Na podzim jsou komunální volby, už se připravujete?

I proto musíme zrychlit transformaci. Chtěl bych 1. května představit novou politickou strategii sociální demokracie, nové programové body a nové tváře. Samozřejmě komunální volby nebudou úplně úkolem pro centrální vedení, to si musí každý odehrát sám. Musíme udělat hlavně vše pro to, aby naše politika lidem ve městech a obcích neškodila. Což ani v minulosti nebyla vždy pravda. Pro nás jsou první velká výzva krajské volby.

Budete chtít jít pod značkou ČSSD? Je to priorita?

Nemám rád pojem značka. Je to strašně moderní, říkat značka. Strana je společenství lidí.

Ano, která má ale nějaký symbol pro rychlé rozpoznání.

Do komunálních a krajských voleb půjdeme všichni sociální demokrati, kteří mají za svým jménem napsáno ČSSD. Myslím, že je dobré, abychom usilovali o spolupráci s programově blízkými subjekty. Dnes, když jsme slabá strana, tak není chytré se vzájemně vyvražďovat s lidmi, se kterými máme programově blízko.

Jak teď vypadají jednání se Zelenými? To byl zejména váš projekt před loňskými volbami…

O to jsem hodně stál a jsem přesvědčen o tom, že jsme vypadli ze Sněmovny právě proto, že to nevyšlo. Příště bychom už tuhle chybu neměli opakovat. Do krajských voleb si myslím, že v čím více krajích půjdeme s takovými stranami, jako jsou Zelení, dohromady, tak tím lépe. Za tři roky bych byl rád, aby sociální demokracie byla silou, kolem které se vytvoří levicový proud, který bude kandidovat společně do parlamentních voleb.

Jak bude vypadat kandidátka v Praze?

Jsem mírně nervózní z toho, že se ještě Pražákům nepodařilo dovést jednání do konce a doufám, že se jim to podaří.

A na čem se domlouvají? Právě na spolupráci třeba se Zelenými?

Už je nejvyšší čas, abych vám začal na takové otázky odpovídat, ale nemůžu a z toho jsem mírně nervózní.

Už jste přesvědčil Josefa Středulu, aby kandidoval na prezidenta?

Já jsem přesvědčen, že Josef Středula je dobrý kandidát na prezidenta a že nakonec kandidovat bude. Ale přestal jsem ho teď přemlouvat, protože jsme se dohodli na tom, že má všechny argumenty.

Kdyby nakonec na prezidenta nekandidoval, neuvažoval byste o něm jako o lídrovi pro sněmovní volby?

Určitě. Já dlouhodobě usiluji o to, abychom se vrátili do dob, kdy sociální demokracie spolupracovala s odbory mnohem úžeji než v posledních letech. Myslím, že místo odborových předáků je na kandidátkách sociální demokracie.

Jaká bude nová agenda strany?

Hlavní agenda jsou základní životní potřeby. Jsou to ceny jídla, energií, pohonných hmot. A potom tou nejdůležitější agendou budou otázky práce, to znamená důstojnost práce, nových pracovních příležitostí v měnící se ekonomice.

Tématem musí být i zajištění zdravotní péče a základní fungování sociálních služeb a s tím související důchodová reforma a zajištění spravedlivých důchodů. V prvním roce ale tohle všechno přebije energetická bezpečnost a zvládnutí migrační vlny, která nás čeká.

Právě, vše se zcela změní, přichází obrovské množství lidí, o které se budeme muset nejprve postarat a vlastně nikdo teď nedokáže říci, jak dlouho zde zůstanou.

Musíme se na to dívat tak, že přichází noví občané do České republiky. Ne, že přichází levná pracovní síla, která umožní, aby se v České republice ještě více zlevnila práce. To musíme odmítnout.

Souhlasíte s tím, že Česko dodává na Ukrajinu zbraně?

Souhlasím. Souhlasím s tím, že Česko poskytuje veškerou podporu zemi, který byla napadena a která dala najevo, že chce být naším partnerem a chce mít s námi společnou budoucnost. Ti lidi tam čelí barbarskému, nesmyslnému útoku, který má až fašizoidní prvky.

Na uprchlické krizi ale také může sociální demokracie ukázat, že umí pomáhat. Jak se vám to daří?

Když někdo dělá starostu tak dlouho jako já, tak se naučí, že nejhorší ze všeho je neproduktivní majetek. Prázdné domy, prázdné kanceláře. Proto se tady v Lidovém domě o dvě patra níže chystají prostory pro lidi, kteří k nám přijdou z Ukrajiny. Měli bychom mít v Praze plno, bude tu bydlet čtyři nebo pět rodin. Stejně tak se nám podařilo ubytovat uprchlíky z Ukrajiny v Plzni, stejně máme nachystány prostory v Jihlavě a v Hradci Králové. Mám obrovskou radost z toho, že jsme se uskromnili a ten špatně využitý majetek dali k dispozici lidem, kteří to potřebují víc než my.

Jste spokojený, jak někteří sociální demokraté ve věci ukrajinské krize vystupují? Napadá mne Lubomír Zaorálek a jeho informace o ostřelování humanitárních vlaků. Bavili jste se o tom?

Sociální demokracie má problém, že si vytyčí nějakou strategii a její jednotliví členové se pak zcela nezávisle na ostatních snaží dělat, co umí. To je také dědictví, které jsme zdědili kromě dluhů.

Jak je těžké jako mimoparlamentní strana získat prostor v mediích?

Strašně těžké. Ještě před rokem byli sociální demokrati v televizi každý den, večer už se nikomu do televize nechtělo, tak jezdili novináři za mnou do Nového Města, protože nikoho jiného nesehnali.

Dnes je to úplně naopak. Navíc nemáme peníze na propagaci nebo podporu příspěvků. Video sestříhá paní místopředsedkyně Ostrá, protože to umí. Na tiskovém oddělení máme jedinou zaměstnankyni, která nesmí onemocnět.

Byla jsem na vaší tiskové konferenci a byla jsme tam skoro sama. To musíte vidět, že to takto nefunguje.

Nefunguje to proto, že na to nemáme prostředky a nemáme tým lidí. A ty mít nebudeme, dokud neuklidíme bordel ve straně. Musíme nejdřív udělat reformu a volné zdroje si vytvořit a pak je teprve utrácet. Pokud bychom touto cestou nešli, museli bychom si vzít další úvěr a já jsem řekl, že to neudělám.

Výzva k solidaritě s Ukrajinou.

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

ve čtvrtek jsme se všichni probudili do světa, který si nikdo nepřál. Sociální demokracie vnímá válku, jako selhání politiky a diplomacie. Válce bychom měli předcházet, nikoliv si ji přát. Ale ruská agrese vůči Ukrajině je dnes skutečností, na kterou musíme jako strana hlásící se k obhajobě humanistických principů, demokracie, svobody a solidarity reagovat. ČSSD vyjádřila jednoznačnou podporu Ukrajině a podporuje rozhodné kroky ze strany České republiky i Evropské unie.

V nastalém konfliktu nicméně trpí nevinní, zejména obyčejní občané ukrajinských měst a obcí. Lidé, kteří si válku také nepřáli, ale dopadají na ně jejich důsledky. Chceme Vás tímto vyzvat k maximálnímu možnému vyjádření solidarity a k zapojení do konkrétní pomoci. Jak jste mohli zaznamenat, ČSSD nabídla možnost využití našich Lidových domů pro potřeby ubytování lidí prchajících před válkou do ČR. I vy můžete posílat konkrétní nabídky pomoci prostřednictvím emailové adresy ubytovaniukrajina@suz.cz, kterou zřídila Správa uprchlických zařízení MV.

V tuto chvíli se zapojují také naši představitelé do přípravy materiálních sbírek, stejně jako jsou již některé sbírky pořádané neziskovými organizacemi a ukrajinskými spolky. Zejména ženám a dětem, které se nachází na hranicích a utíkají před konfliktem, je potřeba pomoci. Například ve formě trvanlivého jídla, ale také jsou potřeba spacáky a teplé deky, přikrývky, polštáře, termodeky a karimatky. Přispět můžete i hygienickými prostředky pro ženy a děti (jako jsou pleny, vložky, mycí prostředky, zubní pasty, kartáčky, ručníky atd.), baterkami, stany a pláštěnkami.

V neposlední řadě, vzhledem k rostoucímu počtu zraněných, může rovněž nastat situace, kdy i Česká republika projeví svou solidaritu darováním krve ukrajinským nemocnicím. I zde můžeme prokázat, že nám, sociálním demokratkám a sociálním demokratům, není utrpení lidí na Ukrajině lhostejné. Proto bychom vás v příštím týdnu rádi vyzvali k darování krve pod hlavičkou výzvy „Kapka krve pro Ukrajinu“, kterou ČSSD v pondělí vyhlásí. Pokud byste se chtěli zapojit, obraťte se s přáteli na místní transfuzní stanici, darujte krev a dejte o tom vědět i nám. Pojďme i takto vyjádřit naši účast. Přítelkyně, přátelé, na hranicích Evropské unie probíhá válka. Válka je pošlapáním základních principů, na kterých naše strana stojí. Můžeme však projevit solidaritu s lidmi, kteří kvůli ní trpí. Zapojte se.

Děkuji.

S pozdravem

Michal Šmarda

předseda ČSSD

MP Děčín kontaktujte prosím Bc. Jaroslav Horák 775353534 jaroslavhorak@email.cz

                                      nebo Pavel Sinko            773985563 pavelsinko@seznam.cz

Členství a přihláška do ČSSD. 

Podpořte svobodu, solidaritu, spravedlnost a sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Sdílíte sociálně demokratické hodnoty svobody, spravedlnosti a solidarity? Zajímáte se o politiku a veřejný život? Trápí vás současný stav české společnosti? Nesouhlasíte s politikou pravicových vlád? 

Staňte se členy České strany sociálně demokratické. Zapojte se do politického dění a pomozte nám prosazovat sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Proč vstoupit do ČSSD?

 1. ČSSD je nejstarší fungující českou demokratickou politickou stranou. Již více než 140 let se hlásí k hodnotám svobody, spravedlnosti a solidarity. K hlavním historickým výdobytkům sociální demokracie patří například osmihodinový pracovní den, všeobecné volební právo, sociální zabezpečení. 

 2. ČSSD je jedinou sociálně demokratickou stranou v postkomunistické Evropě, která nevznikla transformací z komunistické strany.

 3. Sociální demokraté hájí standardní západoevropský model sociálního státu (chceme kvalitní veřejné služby dostupné pro každého občana) proti pokusům české pravice usilující naopak o jeho demontáž a ohrožující tak demokratický vývoj v naší zemi.

 4. ČSSD je demokratickou politickou stranou otevřenou všem, kteří sdílí sociálně demokratické hodnoty. Nediskriminuje žadatele na základě rasy, pohlaví nebo náboženství. Ve svém vnitřním fungování se opírá o rozvinutý systém vnitrostranické demokracie. Prosazuje rovnost příležitostí a usiluje o větší zastoupení žen ve veřejném životě.

 5. ČSSD nabízí svým členům osobní rozvoj a uplatnění jejich schopností ve veřejném životě. Má propracovaný systém vnitrostranického vzdělávání a aktivně vyhledává nové talenty do veřejných funkcí. Umožňuje členům získávat nové zkušenosti, informace i společenské kontakty. Při výkonu jejich politických funkcí poskytuje svým členům odbornou podporu.

 6. ČSSD není pouze politickou stranou, ale i komunitou lidí sdílejících společné hodnoty. Spolupracuje s odbory, s občanskými iniciativami a hnutími na obranu sociální spravedlnosti a demokracie. Spolupracuje se sítí přidružených organizací (Mladí sociální demokraté, Sociálně demokratické ženy, Masarykova demokratická akademie, Dělnické tělovýchovné jednoty), které umožňují členům i sympatizantům rozvíjet řadu společenských, sportovních nebo odborných aktivit.

Lubomír Zaorálek byl hostem pořadu Partie Terezie Tománkové 20. 2. 2022

https://cnn.iprima.cz/zaoralek-elektrinu-vyrabime-levne-a-prodavame-do-zahranici-pojdme-ve-stopach-slovenska-81204?fbclid=IwAR1doZoafNADsX1umd26-8U3yJR-8B-Ao4hA3frYarKes0rWsIInFQj_jAk

Slovensko zmrazí ceny energií na tři roky. Tamní vláda se dohodla se Slovenskými elektrárnami na zastropování cen výměnou za to, že upustí od sektorových daní. K inspiraci našimi východními sousedy vyzval v Partii Terezie Tománkové také bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). „My jsme tento model navrhovali. Je to lepší, než co teď dělá vláda,“ řekl na CNN Prima NEWS.

Podle Lubomíra Zaorálka vládní pomoc zasáhne jen malý počet lidí v řádu několika málo desítek tisíc. Kdo bude chtít finanční podporu získat, bude totiž muset vyplnit žádosti. To prý odradí i ty, kteří by na pomoc měli nárok.

Zaorálek navíc kritizoval systém, jakým se elektřina dostane od výrobců ke spotřebitelům. „Vyrábíme levně energii, pak ji dáváme na burzu do Lipska a draze ji nakupujeme. Elektřinu, kterou vyrobíme, nejprve uplatněme na tuzemském trhu s přiměřeným ziskem,“ vyzval bývalý ministr zahraničí. „To je přesně to, co udělalo Slovensko. My jsme tento model navrhovali. Je to lepší, než co teď dělá vláda,“ Zaorálek v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/222411058040215/

Názor ČSSD na vládou prezentované plány z oblasti průmyslu a obchodu

10. ledna 2022

Vládou plánované kroky v oblasti průmyslu jsou přijatelné, většina je však formulovaných velmi obecně až neurčitě. Jsme připraveni vést konstruktivní veřejnou debatu, zejména ohledně trendů, které přinesou strukturální změny v českém hospodářství. Rádi podpoříme modernizaci české ekonomiky, je ale nejvyšší čas, aby vláda přešla od obecných prohlášení k definici konkrétních kroků.

Okamžitě je třeba věcně a realisticky vyhodnotit sociální a ekonomické dopady přechodu na bezuhlíkové hospodářství a na technologickou modernizaci českého průmyslu. Náklady s tímto procesem spojené nemohou nést domácnosti, které si to zkrátka nemohou dovolit.

Jako sociální demokraté oceňujeme snahu o aplikaci BIM jako budoucnosti udržitelného stavebnictví. V energetice rovněž vítáme závazek připravit nový energetický zákon, který umožní rozvoj komunitní energetiky a zapojení obcí i domácností do výroby elektrické energie. Obdobně je pozitivní závazek zvýšit prostředky v Modernizačním fondu na modernizaci země. ČSSD však zároveň považuje za nezbytné, aby bylo garantováno, že podstatná část prostředků bude určena samosprávám a domácnostem, případně malým a středním podnikům nebo živnostníkům.

V programovém prohlášení zcela postrádáme závazek vlády bojovat s rostoucím problémem energetické chudoby. Naprosto chybí možnost využití větší části výnosu z emisních povolenek na podporu domácností ohrožených vyššími náklady na energie a na zmírňování sociálních dopadů zelené transformace.

ČSSD považuje za velmi vágní a neurčité závazky vlády zajistit spravedlivou transformaci a revitalizaci strukturálně postižených regionů. Jedná se přitom o naprosto zásadní téma. Jeho řešení je nezbytné pro přijatelnou ekonomickou i sociální budoucnost naší země, vytvoření udržitelné hospodářské alternativy zejména pro Karlovarský a Ústecký, případně Moravskoslezský kraj.

Investice do těchto regionů musí pomoci především rozvoji živnostníků, malých a středních podniků, které zajistí dlouhodobě důstojná a dobře placená pracovní místa. Debata o ukončení těžby uhlí musí začít přípravou ucelené strategie transformace, která nabídne obyvatelům dotčených krajů vizi spravedlivé budoucnosti! Vládní prohlášení zcela opomíjí potřebu rekvalifikací, vytváření nových vzdělávacích institucí a programů, včetně vysokoškolských, inovativních center a podobně.

Oceňujeme, že si je vláda vědoma potřeby aktualizace energetické koncepce, o čemž ČSSD hovořila již v uplynulých letech. Respektujeme termín konce roku 2023, přičemž jej zároveň považujeme za nejzazší možný. V oblasti jaderné energetiky je třeba vysvětlit, co je míněno hledáním „jiných řešení umístění hlubinného úložiště“. Zejména proto, že se bude jednat o předpoklad dalšího rozvoje jaderné energetiky v Česku. Vnímáme také za nezbytné nejen připravit strategii využití modulárních reaktorů, ale také realistický plán jejich rychlého rozvoje a zapojení do energetického systému země. Zároveň je nutné zahájit debatu o realistickém plánu pro přechodné období, než budou nové jaderné zdroje dostavěny a v provozu.

Jsme velmi zklamáni obecností návrhů v oblasti technologické modernizace a digitalizace českého hospodářství. V této oblasti jsme připraveni aktivně přicházet s návrhy jak zajistit, aby Česko bylo na špičce ve vývoji v oblastech, jako je umělá inteligence a robotizace.

Podporujeme vznik vysoce specializovaných center pracovišť.

Ve vládním prohlášení postrádáme strategický pohled na podporu konkrétních odvětví budoucnosti, jako je například vesmírný průmysl, ICT, kreativní průmysl a podobně. Chybí tak dostatečná připravenost na „Průmysl 4.0“.

ČSSD je přesvědčena, že v dlouhodobém zájmu ČR je získávat ze zahraničí talentové pracovníky. Nicméně odmítáme jako podporu podnikání dovoz levné pracovní síly ze zahraničí, aniž by nejprve byly vyčerpány možnosti zapojení občanů ČR na trhu práce, zejména ze znevýhodněných lokalit, lidí v exekuci, apod.. Jednoznačně odmítáme jakékoliv formy sociálního dumpingu. Zároveň v programovém prohlášení postrádáme návrhy, jak řešit problémy s šedou ekonomikou. Vnímáme to jako signál, že vláda se tímto problémem nechce zabývat a bude před ním zavírat oči.

Mgr. Radek Scherfer

Hejtman Netolický:

Neprodiskutované změny v zemědělské politice mohou ohrozit potravinářský průmysl

24. ledna 2022

Zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radním pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslavem Krčilem jednali s viceprezidentem Agrární komory ČR Leošem Říhou a předsedou Zemědělského družstva Sloupnice a místopředsedou Zemědělského svazu ČR Jaroslavem Vaňousem o strategickém plánu zemědělské politiky na období let 2023 až 2027.

Problémem je podle Agrární komory a Zemědělského svazu změna strategie nové vlády. Především se to týká zvýhodněné platby na prvních 150 hektarů půdy. V této souvislosti se ve čtvrtek od 12:05 uskutečnila demonstrace, v rámci které vyjela na silnice zemědělská technika.

„Mezi zemědělci v tuto chvíli panuje velká nejistota, jak bude nastavena zemědělská podpora od roku 2023. Už dva měsíce se snaží Agrární komora a Zemědělský svaz snaha upozornit na problém středních podniků, které v České republice tvoří 90 procent živočišné výroby. Rozhodně se nejedná o aktivitu proti malým podnikům, ale není možné ze dne na den měnit strukturu zemědělství v České republice,“ řekl hejtman Martin Netolický.

„Problémem je především změna, kdy budou nastaveny vysoké platby na prvních 150 hektarů, což se dotkne primárně středně velkých zemědělců. Je to přibližně dvakrát více, než mají například sousední země jako Slovensko, Polsko nebo Německo. Důležité je, že platba na první hektary, ekologické či mladé zemědělce není spojena s povinností vykonávat jakoukoliv zemědělskou produkci. To může mít nedozírné následky na vztahy v rámci středně velkých podniků, které ve většině nehospodaří na své vlastní půdě,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Dopadem tohoto nastavení bude podle Agrární komory a Zemědělského svazu vyšší cena potravin a zánik potravinářského průmyslu, jelikož je ohrožena velká část živočišné výroby v České republice.

„České zemědělství stojí na rozcestí. Musíme si uvědomit, že se bavíme o podnicích střední velikosti, v nichž se sdružili malí vlastníci půdy. Tyto podniky stále drží produkci s přidanou hodnotou. Aktuální návrh zlikviduje nejenom zemědělskou produkci nezbytnou pro obživu obyvatel, ale zlikviduje tím i potravinářský průmysl,“ nechal se slyšet krajský radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

Peníze bohatých budeme investovat, ne rozdávat, říká Zdeněk Matouš lídr ČSSD na Ústecku

PhDr. Ing. Matouš Zdeněk, Ph.D. MBA

22. září 2021

iDnes.cz 21. 9. 2021: Sociální demokracii, která před loňskými krajskými volbami přišla o velkou část dlouholetých a výrazných členů, povede do říjnových voleb starosta Krupky Zdeněk Matouš. „Víme, že většina voličů se rozhoduje až v několika dnech před volbami. Neskládáme zbraně,“ komentuje zatím nízké preference.

Před loňskými krajskými volbami došlo v ČSSD k rozkolu. Většina výrazných tváří strany, včetně vás, kandidovala v uskupení Lepší sever, které tvořili komunální politici z různých stran a hnutí. Pražské vedení sociální demokracie vám pozastavilo členství ve straně a nakonec postavilo vlastní kandidátku, která však u voličů propadla. Jak probíhal váš návrat k ČSSD, a navíc hned do čela krajské kandidátky?

Můj návrat do ČSSD byl naprosto přirozený a logický. Je pravda, že jsem kandidoval za Lepší sever, za který kandidovala i řada dalších sociálních demokratů. Naše kandidatura byla schválena předsednictvem ČSSD, a proto i návrat byl naprosto bezproblémový. V minulých parlamentních volbách jsem byl dvojka na kandidátce ČSSD hned za Jaroslavem Foldynou. Po jeho odchodu z ČSSD jsem byl logickou volbou do čela severočeské kandidátky.

Na seznamu kandidátů chybí některá jména, která byla v kraji historicky spjatá s ČSSD. Loni stranu opustil právě i Jaroslav Foldyna, jediný krajský poslanec zvolený za sociální demokracii. Jak těžké bylo poskládat současnou kandidátku?

Kandidátka do letošních parlamentních voleb se skládala v souladu s demokratickými principy ČSSD, vznikala takzvaně „zespoda“ na základě nominací z místních organizací v jednotlivých okresech. Jaroslav Foldyna přestoupil k SPD, které je mu zřejmě bližší při prosazování jeho politických myšlenek.

Volební preference ČSSD se pohybují na historických minimech. Čím chcete zaujmout voliče a na jaké voliče budete hlavně cílit?

Výsledky průzkumů veřejného mínění nás samozřejmě netěší. Je to pro nás nicméně zároveň impulz, abychom o to intenzivněji a trpělivěji vysvětlovali voličům naše úspěchy. Víme, že většina voličů se rozhoduje až v několika dnech před samotnými volbami. I proto, že za sebou máme čtyři roky tvrdé práce, neskládáme zbraně. Naopak, to je to nejvíc, co můžeme voličům nabídnout, jsou to reálné věci, které lidem zlepšují život, jako například opětovné proplácení prvních tří dnů nemoci, program Antivirus, který zaměstnancům zajistil zachování práce, navýšení penzí a podobně. V některých věcech, jako je zlepšení pracovních podmínek a důsledné dodržování zákoníku práce či zlepšení dostupnosti bydlení, chceme pokračovat v dalším volebním období. Chceme také nadále bojovat proti zpoplatnění zdravotnictví či školství, které hrozí v případě vlády pravicových stran.

S jakým volebním programem jdete do říjnových voleb?

Desatero ČSSD zní: Náklady covidové pandemie rozdělíme spravedlivě, zaplatit tentokrát musí především ti, kdo na to mají, miliardáře nevyjímaje. Za stejnou práci stejnou odměnu, platy musí růst. Práce v Česku musí být cesta ke spokojenému životu. Nikdy nedovolíme privatizaci českého zdravotnictví. Spravedlivé důchody pro zodpovědné lidi, to je vaše právo. Vlastní bydlení nesmí být nedosažitelný sen. Vybereme víc peněz od bohatých, budeme je investovat, ne rozdávat. Zvýšíme platy v sociálních službách. Založení rodiny má být radost, ne stres, školství musí být bezplatné. Ochráníme zájmy České republiky i její zdroje.

Pokud ve volbách uspějete, s kým byste byli ochotni vyjednávat o spolupráci a s kým nikoli?

Úspěch sociální demokracie v letošních volbách bude záviset na podpoře voličů a já považuji za předčasné teď deklarovat, s kým bude ČSSD spolupracovat či nikoli.

Do loňského roku jste působil jako náměstek hejtmana. Problémy našeho kraje znáte z první ruky. Na jaká témata byste se chtěl ve sněmovně zaměřit a čím byste chtěl kraji pomoci?

V pozici náměstka hejtmana jsem měl možnost se ještě více seznámit s problémy, se kterými se Ústecký kraj potýká. Ať je to doprava, zdravotnictví, školství, sociální oblasti, bydlení, všude je co zlepšovat. Kraj byl a je surovinovou a energetickou základnou naší republiky a je nejvyšší čas, aby mu to bylo vráceno. Především programy Restart a Uhelné regiony by měly přinést do kraje kýžené miliardy.

O Krupce se kromě zápisu na seznam UNESCO hovoří i v souvislosti s nestandardními prodeji městských pozemků. Nedávno vás a jedenáct zastupitelů policie obvinila za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Hrozí vám až pět let vězení. Jak tuto situaci vnímáte?

Jsem třetí volební období starostou Krupky a kromě zápisu Hornické kulturní krajiny na seznam UNESCO jsou tu i další úspěšné projekty: zrekonstruované školy, školky, komunikace či chodníky. Za mého působení jsme získali z evropských a dotačních peněz více než 450 milionů korun do městských projektů. Je pravda, že mě a dalších 11 zastupitelů Policie ČR obvinila. Já i mí kolegové považujeme toto obvinění za naprosto bezprecedentní, považujeme ho za smyšlené a vážné ohrožení demokracie. Je varující, že zastupitelé mohou být takto dehonestováni. Za sebe mohu říci, že jsem hlasoval se svým nejlepším vědomím a svědomím ve prospěch města, a za to jsem obviňován.

Jste starostou, byl jste náměstkem hejtmana, zároveň jste se na chvíli stal i ředitelem teplického muzea. Teď usilujete o místo poslance. Kam směřujete svoji kariéru a proč?

Jsem starosta, byl jsem náměstkem hejtmana, ředitel teplického muzea. Ve všech pozicích jsem odváděl a odvádím tu nejlepší práci. Nejsem jen politik, ale myslím, že i schopný manažer, za kterým je vidět dobře odvedená práce a skvělý tým spolupracovníků. Pokud bych se stal poslancem, budu dále pokračovat v práci pro Ústecký kraj. Chci být viděn, pracovat s lidmi, ne se jen předvádět na televizních obrazovkách.

Může nás ohrozit energetická chudoba

Kandidát číslo 3.
Vlk Vladimír Ing. energetický analytik

Při schvalování energetického zákona o podporovaných zdrojích v poslanecké sněmovně se mimo jiné rozhořela také diskuse k energetické chudobě.

Mnoho poslanců se domnívá, že se jedná o nadměrné zdražování energie, na které občan nebude moc dosáhnou z důvodu zvýšení prodejní ceny. Jak tomu skutečně je? Podporovatelé obnovitelných zdrojů tvrdí, že energetická chudoba nastane zdražováním ceny emisních povolenek, které budou navyšovat cenu energií a musí být nahrazeny obnovitelnými zdroji energie. Tento názor z odborného hlediska nemůžu sdílet, neboť ve výrobě energie jak elektrické, tak i tepelné je nezbytně nutný energetický mix, aby byla celoročně zajištěna spolehlivá dodávka domácnostem. Svaz moderní energetiky začal operovat se studií zabývající se rozvojem fotovoltaických zdrojů až na pěti násobek současné instalace. Bohužel, v české kotlině jsou podmínky pro smysluplnou výrobu z obnovitelných zdrojů málo výhodné.

Instalace větrných elektráren je omezena ochranou krajiny a odporem krajinných architektů, kteří propagují návrat k přírodě z počátku minulého století. Ve fotovoltaice jsme omezeni slunečním osvitem, který každý rok je omezen vývojem počasí. Z dlouhodobých průměrů vychází, že průměrná roční využitelnost energie slunce na výrobu elektřiny je v rozmezí 900 až 1 150 kWh na metr čtvereční plochy. Na jihu Evropy, ve španělské Andalusii, je využitelnost slunečního záření dvojnásobně vyšší. Co se týká vodních zdrojů, tak s rozvojem vodních elektráren na českých řekách nelze počítat o výkonu nad 5 MW. Když se zamyslíme nad instalací fotovoltaických panelů na střechách rodinných domů s bateriovým systémem, pak si pokládám otázku, kdo si to může dovolit? Při moji praxi energetického specialisty se setkávám s nabídkami na fotovoltaický zdroj o výkonu 5,52 kWp o využitelné kapacitě baterií 7,2 kWh přijde na 369 tis. Kč s DPH. Ministerstvo životního prostředí nabízí dotaci 170 tis. Kč. Naoko to pro budoucího provozovatele vypadá výhodné, ale běžný občan bydlící v bytových domech si to nebude moci dovolit a opět bude platit vyšší poplatky za odebranou elektřinu díky navýšení regulovaných cen na provoz distribuční sítě. Podle současné tarifikace zvýšené nároky na provoz nízkonapěťové sítě budou hradit všichni odběratelé, tak jak je to mu již při podpoře obnovitelných zdrojů. Opět na tom vydělají majetní občané.

Abych se vrátil k tématu energetické chudoby. Energetická chudoba nastává při nedostatku energetických zdrojů, při které se navýší ceny elektrické energie pro konečné spotřebitele. Rovněž při nekontrolovatelné podpoře obnovitelných zdrojů energie se musí zákonitě navýšit konečné ceny veškeré energie. Nevěřím proklamacím, že obnovitelné zdroje zlevní energii. Například provozovatel fotovoltaických zdrojů bude muset v zimním období elektřinu odebírat z distribuční sítě, která díky rychlému odstavení uhelných zdrojů nebude mít dostatečnou kapacitu. V této situaci se začne roztáčet energetický business, který bude mít značný dopad do peněženek běžných občanů. Klasickým případem je obchodování s emisními povolenkami, jejichž cena se odvíjí od množství skleníkových plynů na virtuálním trhu s cílem vyvolat obrovský tlak na zvýšení výrobních nákladů uhelných zdrojů. Tento virtuálně businessový obchod způsobí nerentabilní výrobu elektřiny s důsledkem nuceného odstavení uhelných elektráren s následným snížení výrobní kapacity v České republice. V současné době Česká republika disponuje s kapacitou zdrojů na výrobu elektrické energie ve výši 22,5 GW, z toho 8,8 GW tvoří uhelné zdroje. Odstavení všech uhelných zdrojů do roku 2030, jak prosazují podnikatelé v oblasti obnovitelných zdrojů ruku v ruce s ekologickými iniciativami, dojde k propadu výroby elektřiny o 38 TWh, které v žádném případě nemohou nahradit obnovitelné zdroje. Díky těmto opatřením nastane nedostatek elektřiny a některé regiony se ocitnou v energetické chudobě. Zejména se jedná o Mostecko, Chomutovsko a Sokolovsko.

Závěrem tohoto blogu bych chtěl konstatovat, že mnoho politiků, a i novinářů se mýlí, když hovoří o energetické chudobě v souvislosti z nedostatku finančních prostředků běžných občanů na zaplacení odebrané energie. Energetická chudoba vzniká v první řadě z nedostatku energetických zdrojů na pokrytí potřeby odběratelů s následným navýšením konečných cen, na které sociálně slabí občané nebudou mít peníze. Pokud vláda nevypracuje důkladný strategický plán odstavování uhelných zdrojů s plnohodnotnou náhradou „čistými zdroji“, pak i Česká republika bude čelit hrozbě energetické chudoby.

Lídr Ústeckého kraje Zdeněk Matouš , starosta Krupky setkání s Lubošem Zaorálkem ministrem kultury.

Ústecký kraj

PhDr. Ing. Matouš Zdeněk, Ph.D. MBA

1.  PhDr. Ing. Matouš Zdeněk, Ph.D. MBA

starosta

 • člen ČSSD
 • věk 57 let

Více informací

ČÍSLO TITUL A JMÉNO ČLEN/NEČLEN VĚK POVOLÁNÍ
2. MUDr. Vladimír Emingr člen ČSSD 65 lékař
3. Ing. Vladimír Vlk člen ČSSD 67 energetický analytik
4. Mgr. Bc. Eva Kyjovská člen ČSSD 52 ředitelka MŠ
5. Nikola Valábeková člen ČSSD 37 administrativní pracovnice
6. Zbyněk Svoboda člen ČSSD 55 odborový předák
7. Mgr. Radek Scherfer člen ČSSD 46 stutární zástupce společnosti
8. Bc. Jaroslav Horák člen ČSSD 43 vedoucí střediska mětských služeb Děčín
9. Bc. Karel Rouček člen ČSSD 57 místostarosta města Krupka
10. Ing. Karel Honzl člen ČSSD 65 místostarosta města Podbořany
11. Antonín Meder člen ČSSD 47 správce IT
12. Ing. Karel Strakoš člen ČSSD 81 předseda klubu seniorů Ústeckého kraje ČSSD
13. Ing. Václav Křeček člen ČSSD 75 důchodce
14. Jan Zámostný člen ČSSD 43 OSVČ
15. Martin Šanda člen ČSSD 46 vedoucí dopravy, zastupitel Česká Kamenice
16. Mgr. Tomáš Ryšánek člen ČSSD 57 starosta města Štětí
17. Bc. Pavel Csonka člen ČSSD 56 zastupitel města Louny
18. Ing. Marek Hudský člen ČSSD 46 odborový předák
19. Ing. Roman Kliský člen ČSSD 28 finační ředitel
20. Lukáš Sismilich člen ČSSD 34 obchodní zástupce
21. Bc. Marcel Běhounek člen ČSSD 46 OSVČ
22. Ing. Čestmír Spousta člen ČSSD 39 OSVČ
23. Mgr. Marek Drtil člen ČSSD 29 středoškolský učitel, zastupitel města Horní Jiřetín
24. Mgr. Petr Kollár člen ČSSD 50 zástupce ředitele školy
25. Ing. Lenka Pasečiaková člen ČSSD 53 ekonomka
26. Bc. Petr Troníček člen ČSSD 27 tajemník ČSSD

10 věcí, které zavinila
ČSSD...

 • Rodičovskou navýšili o 80 tisíc Kč na 300 tisíc korun.
 • Od roku 2014 zvýšili důchody v průměru o 5 000 Kč.
 • Zajistili peníze rodičům, kterým jejich partner neplatí výživné na děti.
 • Nemocenská se znovu vyplácí od prvního dne.
 • Platy učitelů zvedli o 12 654 korun. Průměrný plat učitele je 44 200 Kč.
 • V covidové krizi zachránili více než jeden milion pracovních míst.
 • Vrací české krajině život: 750 nových rybníků a 200 milionů stromků.
 • Posunuli Česko mezi 10 nejbezpečnějších zemí světa.
 • Zastavili vlnu uprchlíků mířících do ČR.
 • Zakázali prodej šizených potravin v obchodech.

heart 1. máj heart

Vzhledem pandemickým opatředním, jsme v letošním roce nemohli pořádat na Smetanově nábřeží oslavu 1. máje.
Zdraví občanů je pro nás absolutní prioritou.
Oslavou prvního máje jsme vždy uctívali nejen mezinárodní svátek práce, ale i máj - květen - měsíc lásky.
Nezapoměnte políbít své milé.

heart První máj - lásky čas heart

Veselé Velikonoce Vám přeje ČSSD Děčín.

Volební program ČSSD Děčín

komunální volby 2018

 

BEZPEČNOST

- personálně i materiálně posílíme městskou policii

- rozšíříme družstvo psovodů

- zmodernizujeme stávající kamerový systém

- zajistíme větší bezpečnost škol a jejich okolí

- dokončíme dopravní hřiště na Kamenické ulici

ROZVOJ MĚSTA

- zrealizujeme projekt „Mariánská louka pro všechny“ (vybudujeme multifunkční zařízení pro

rodiny s dětmi)

- vybudujeme relaxační a sportovní zařízení na Pastýřské stěně včetně lanovky

- vytvoříme odpočinkovou zónu, tzv. náplavku na břehu Labe pro možnost relaxace,

opalování a občerstvení, kde nás inspirovala moderní města

- podpoříme realizaci SMART CITY systému ve městě (tzv. chytré město)

- maximálně zjednodušíme povolovací procesy při zřizování předzahrádek restaurací

s dvouletým odkladem zpoplatnění záboru

- zvýšíme počet odpadkových košů a nádob a četnost jejich svozů

- zrušíme poplatkovou povinnost za svoz odpadu u dětí do 18 let

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A VZDĚLÁVÁNÍ

- budeme prosazovat výstavbu nového zařízení pro seniory s lékařskou péčí a pro zdravotně

postižené

- zavedeme službu SENIOR taxi

- zvýšíme počet míst v mateřských školách

- budeme usilovat o zřízení jeslí

- zřídíme stacionář pro postižené děti do 15 let

- zavedeme stipendijní program na podporu vybraných řemesel pro děti občanů našeho města

dle poptávky ve spolupráci s děčínskými podnikateli a zaměstnavateli

ZAMĚSTNANOST

- budeme aktivně vytvářet podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit na území města

- podpoříme začínající drobné podnikatele a poskytneme poradenství k využití vhodných

dotačních programů ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou

- budeme aktivně vyhledávat investory z výrobní sféry a služeb pro podnikání na území města

DOPRAVA

- zachováme bezplatnou MHD pro občany nad 70 let

- zavedeme bezplatné parkování na území města pro osoby starší 70 let a zdravotně tělesně

postižené

- obnovíme obousměrný provoz na Podmokelské ulici

- esteticky upravíme vnitřní prostor kruhových objezdů tak, jak je to v jiných městech

SPORT

- podpoříme rozvoj mládežnických sportů

- vypracujeme nové zásady financování pro sportovní oddíly ze strany města

- zajistíme výstavbu kryté haly pro sálové kontaktní sporty

- zřídíme nová dětská hřiště a další zázemí pro sportovní aktivity veřejnosti a zmodernizujeme

ta stávající

 

Kandidáti za ČSSD Děčín

 

vložil: Jaroslav Horák